Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Toán lớp 6-7-8-9-10-11-12 cấp THCS-THPT

 

Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Toán, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

THCS (lớp 6-7-8-9)

 1. Tích hợp liên môn hình học 6 trồng cây thẳng hàng
 2. Giáo án tích hợp liên môn hình học 6 trồng cây thẳng hàng 
 3. Tích hợp liên môn toán 6 làm quen với số nguyên âm
 4. Tích hợp liên môn toán 6 dạy học toán gắn liền với liền với thực tế đời sống, giúp phát triển trí tuệ học sinh tốt hơn, nâng cao hứng thú học tập môn toán 6
 5. Tích hợp liên môn toán 6 dạy học toán gắn liền với liền với thực tế đời sống, giúp phát triển trí tuệ học sinh tốt hơn, nâng cao hứng thú học tập môn toán 6 
 6. Giáo án tích hợp liên môn toán 6 tìm hiểu về số nguyên âm
 7. Giáo án tích hợp liên môn toán 6 bài làm quen với số nguyên âm
 8. Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 6 chủ đề luyện tập các bài toán về tỉ số của hai số
 9. Tích hợp liên môn toán 6 chủ đề phép cộng các số nguyên
 10. Dạy học tích hợp liên môn toán 6 bài làm quen với số nguyên âm 
 11. Dạy học liên môn toán 6 tiết 40 làm quen với số nguyên âm
 12. Giáo án liên môn toán 6 bài làm quen với số nguyên âm
 13. Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 6 chủ đề luyện tập các bài toán về tỉ số của hai số
 14. Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 6 chủ đề vận dụng kiến thức toán 6 về phép chia hết và phép chia có dư trong thực tế
 15. Tích hợp liên môn toán 6 tiết 40. làm quen với số nguyên âm.
 16. Dạy học tích hợp liên môn toán 6 chủ đề luyện tập các bài toán về tỉ số của hai số 
 17. Dạy học tích hợp môn toán lớp 7 trong bài ôn tập chương iii thống kê với các môn giáo dục công dân, địa lí và công nghệ
 18. Dạy học theo chủ đề tích hợp đại số 7 tiết 12 luyện tập về tính chất dãy tỉ số bằng nhau
 19. Sử dụng kiến thức liên môn để dạy môn đại số 7, tiết 31 “mặt phẳng tọa độ” liên hệ ứng dụng thực tế về phương pháp tọa độ trong các môn học và trong thực tế cuộc sống 
 20. Giáo án tích hợp liên môn toán 7 tiết 12 luyện tập
 21. Giáo án dạy tích hợp môn toán lớp 7 “ luyện tập về tính chất dãy tỉ số bằng nhau”
 22. Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn tìm hiểu về địa phương thường tín mảnh đất – con người –truyền thống đổi mới thông qua chủ đề thống kê – toán 7
 23. Vận dụng kiến thức liên môn để dạy đại số 7 bài luyện tập một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận
 24. Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn tìm hiểu về địa phương thường tín mảnh đất – con người –truyền thống đổi mới thông qua chủ đề thống kê – toán 7
 25. Dạy học liên môn tích hợp môn toán 7 bài số trung bình cộng
 26. Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 7 luyện tập giải một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 27. Vận dụng kiến thức liên môn để dạy đại số 7 bài luyện tập một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận
 28. Giáo án tích hợp liên môn đại số 7 bài mặt phẳng tọa độ 
 29. Tích hợp liên môn toán 7 bài một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 30. Tích hợp liên môn toán 7 bài một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 31. Giáo án tích hợp liên môn toán 7 bài một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 
 32. Giáo án tích hợp liên môn toán 7 bài đại lượng tỉ lệ nghịch 
 33. Giáo án liên môn tích hợp toán 7 bài các bài toán áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
 34. Giáo án tích hợp-giải bài toán bằng cách lập phương trình –lớp 8
 35. Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 8 chủ đề đối xứng trục
 36. Giáo án tích hợp-giải bài toán bằng cách lập phương trình –lớp 8
 37. Giáo án tích hợp liên môn toán 8 bài giải bài toán bằng cách lập phương trình
 38. Giáo án tích hợp liên môn toán 8 bài giải bài toán bằng cách lập phương trình 
 39. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn toán 8, 9 chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình
 40. Giáo án liên môn tích hợp môn toán 8 bài luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình
 41. Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 8 chủ đề đối xứng trục 
 42. Vận dụng kiến thức liên môn toán – lý hóa để giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình (toán 9)
 43. Vận dụng kiến thức liên môn toán – lý hóa để giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình (toán 9)
 44. Giáo án tích hợp liên môn hình học 9 ôn tập chương 1
 45. Giáo án tích hợp liên môn toán 9 chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình 
 46. Giáo án liên môn tích hợp toán 9 bài luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 47. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (toán 9) giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
 48. Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên thcs môn hình học 9, tiết 58 hình trụ diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
 49. Dạy học theo hướng tích hợp liên môn hình học 9 tiết 16 ôn tập chương i (tiết 2) 
 50. Giảng dạy chuyên đề tích hợp toán,vật lý,thể dục,sinh học… vào việc giải các bài toán tỉ lệ nghịch trong thực tế

THPT (lớp 10-11-12):

 1. Giáo án tích hợp liên môn hình học 10 bài luyện tập giải tam giác
 2. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (toán lớp 10), tình huống ứng dụng của dãy số fibonacci trong đời sống
 3. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (toán lớp 10), tình huống ứng dụng của dãy số fibonacci trong đời sống
 4. Vận dụng kiến thức liên môn trong học tập chủ đề “ vectơ ” chương i môn hình học lớp 10
 5. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn tình huống sử dụng phần mềm turbo pascal và thuật toán euclid để tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất 
 6. Tích hợp kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề ứng dụng tin học vào học toán học toán với toolkit math
 7. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn hình học 12 bài khái niệm về mặt tròn xoay
 8. Giáo án liên môn toán 12 ứng dụng xác suất thống kê
 9. Dạy học tích hợp liên môn toán 11, 12 chủ đề một số ứng dụng của toán học trong đời sống
 10. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn toán 12 bài định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm
Previous Post Next Post