KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG TÁC QUẢN LÝ - CHUYÊN MÔN CẤP THCSDưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ - CHUYÊN MÔN CẤP THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thcs
 2. Skkn quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường thcs huyện văn giang tỉnh hưng yên
 3. Skkn một số giải pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn
 4. Skkn nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong dạy học các môn học
 5. Skkn hiệu trưởng trường thcs với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
 6. Skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (kđclgd) để nâng cao chất lượng giáo dục thcs
 7. Skkn một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng đẩy mạnh công tác chủ nhiệm lớp tại trường thcs liêu xá yên mỹ hưng yên 
 8. Skkn một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thcs huyện mỹ hào đáp ứng theo chuẩn nghề nghiệp
 9. Skkn hiệu trưởng trường thcs với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
 10. Skkn phối hợp với các lực lượng để giáo dục đạo đức học sinh thcs 
 11. Skkn nghiên cứu nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức pmis trực tuyến
 12. Skkn hiệu trưởng chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
 13. Skkn kinh nghiệm đầu tư xây dựng trường thcs đạt chuẩn quốc gia 
 14. Skkn kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường thcs
 15. Skkn kinh nghiệm công tác chỉ đạo xanh hoá nhà trường 
 16. Skkn một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường thcs quang trung.
 17. Skkn giữ gìn và phát huy giá trị một số bài hát dân ca các dân tộc bản địa cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
 18. Skkn đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
 19. Skkn xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường trung học cở sở ba khâm theo đạo đức hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay
 20. Skkn xây dựng nề nếp kỷ cường học đường và tổ chức các hoạt động phong trào thiếu nhi định hướng sinh hoạt tự quản
 21. Skkn biện pháp quản lý bồi dưỡng nâng cao năng lực cho tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở
 22. Skkn quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thcs
 23. Skkn một số biện pháp huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
 24. Skkn một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường thcs quang trung
 25. Skkn một số biện pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh thcs thông qua hoạt động ngoại khóa và tích hợp kiến thức liên môn
 26. Skkn tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh trường thcs
 27. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khiếm thính từ lớp 3 đến lớp 9
 28. Skkn quản lý các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường ptdtnt thcs điểu xiểng
 29. Skkn quản lí công tác chuyên môn theo định hướng đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường thcs & thpt bàu hàm 
 30. Skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh thcs
 31. Skkn phương pháp đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
 32. Skkn rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh thcs 
 33. Skkn một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh
 34. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đội thiếu niên tiền phong trong trường trung học cơ sở
 35. Skkn một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường thcs dur kmăn 
 36. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền giới thiệu sách tại thư viện trường thcs lương thế vinh 
 37. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học
 38. Skkn đổi mới việc quản lý thiết bị dạy học cấp thcs
 39. Skkn một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả
 40. Skkn một số biện pháp để nâng cao kết quả pcgd, tiến tới đạt chuẩn pcgd thcs mức độ 2
 41. skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục ở trường THCS 
 42. Skkn quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường thcs
 43. Skkn một số giải pháp quản lýnhằm giảm dần tỷ lệ học sinh yếu kém về học lực tại trường thcs giang sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an
 44. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường thcs
 45. Skkn một số biện pháp phát huy tính tự quản của hs trong mô hình trường học mới vnen ở trường thcs
 46. Skkn một số biện pháp để nâng cao kết quả phổ cập giáo dục thđđt mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn pcgdthđđt mức độ 3
 47. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường thcs
 48. Skkn hiệu trưởng với công tác quản lý chỉ đạo tổ chuyên môn ở trường thcs 
 49. Skkn làm và sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy học
 50. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học
 51. Skkn đổi mới việc quản lý thiết bị dạy học cấp thcs
 52. Skkn biện pháp rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân cho học sinh bán trú lớp 6 
 53. Skkn dạy học theo chủ đề tích hợp để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs phổ ninh
 54. Skkn kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học ở trường ptdtbt thcs trà don, huyện nam trà my, tỉnh quảng nam
 55. Skkn hiệu trưởng tổ chức hoạt động bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trường thcs bình châu 
 56. Skkn công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
 57. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tiền lương
 58. Skkn giới thiệu âm nhạc quảng ngãi trong chương trình sinh hoạt ngoại khóa ở trường thcs
 59. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường thcs phổ hòa
 60. Skkn hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động đội tntphcm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thcs bình minh
 61. Skkn dạy học theo chủ đề tích hợp để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs phổ ninh 
 62. Skkn một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở (lớp 6)
 63. Skkn hai kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học ở trường thcs nguyễn đình chiểu
Previous Post Next Post