SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC THCS (Skkn tin học 6, 7, 8, 9)
Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn nâng cao tính sáng tạo trong hoạt động nhóm của học sinh môn tin học 8
 2. Skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7
 3. Skkn kinh nghiệm “sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal để giải toán” (tin học 8)
 4. Skkn phương pháp tìm kiếm thông tin trên internet và hướng dẫn tải video trên youtube (tin học 9)
 5. Skkn một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong tin học 9
 6. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8
 7. Skkn sử dụng hình ảnh để học các từ khóa và một số lệnh trong pascal (tin học 8)
 8. Skkn một số kinh nghiệm để giảng dạy môn tin học lớp 6
 9. Skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phân môn vẽ hình
 10. Skkn phương pháp giúp học sinh học tốt hơn với bảng tính điện tử (tin học 7)
 11. Skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7, trường trung học cơ sở phan bội châu
 12. Skkn một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình pascal đối với môn tin học 8
 13. Skkn thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành tin học trường thcs băng adrênh
 14. Skkn một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm pcgd – xmc
 15. Skkn một số vấn đề góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tin học 8
 16. Skkn đổi mới phương pháp dạy học thực hành môn tin học
 17. Skkn áp dụng phương pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 6
 18. Skkn áp dụng phương pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 6
 19. Skkn chương trình quản lý xét duyệt tn thcs và tuyển sinh vào lớp 10 (module sử dụng cho trường thcs )
 20. Skkn hướng dẫn khắc phục một số sự cố khi đăng ký và sử dụng gmail cho học sinh lớp 9
 21. Skkn tích hợp kiến thức liên môn địa lý, gdcd với việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn tin học 9
  Previous Post Next Post