giáo án liên môn

Kho tài liệu vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn các môn học cấp THCS-THPT

Tổng hợp  Bài  Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn các môn học cấp THCS-THPT lớp 6-7-8-9-10-11-12 , tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download: NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢ…

Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Âm Nhạc lớp 6-7-8-9 cấp THCS

Tổng hợp  Giáo án liên môn tích hợp môn Âm Nhạc, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9 môn  Âm Nhạc , tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download. NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN …

Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Công Nghệ lớp 6-7-8-9-10-11-12 cấp THCS-THPT

Tổng hợp  Giáo án liên môn tích hợp môn Công Nghệ, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Công Nghệ , tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download. NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶ…

Load More
That is All