Giáo trình tiếng anh B1 châu Âu - Cambridge Preliminary English Test (PET)

Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh Cambridge Preliminary English Test (PET), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.


  1. Cambridge exams extra pet
  2. Pet practice tests plus 1
  3. Pet practice tests plus 2
  4. Key Pet practice tests plus 2
  5. Campridge preliminary english test 1
  6. Campridge preliminary english test 2
  7. Campridge preliminary english test 3
  8. Campridge Preliminary English Test 4
  9. Campridge preliminary english test 5
  10. Campridge preliminary english test 6
  11. Cambridge preliminary english test 7
  12. Cambridge preliminary english test 8
  13. Compact pet student book
  14. Common mistakes at pet 
  15. Compact pet work book
  16.  Pet for schools trainer 
  17. Pet direct teacher book
  18.  Cambridge grammar for pet
  19. Vocabulary list for pet 
  20. Succeed in cambridge english preliminary student's book 10 practice tests with key
  21. Tổng hợp 103 topic thi nói và viết ôn thi b1 châu âu 
  22. Bài soạn topic phần nói thi b1 châu âu hay (ngắn gọn, dễ học)
  23. Các chủ đề thi nói anh văn B1 châu Âu
  24. Topic viết thư anh văn B1 châu Âu
  25. Objective pet for schools practice test booklet 
  26. Common mistakes at pet 
  27. Tips for teachers cambridge english preliminary
                    Hỗ trợ tải Audio sau khi tải tài liệu trên page, nhắn tin Tại đây.
                    Previous Post Next Post