Giáo trình tiếng anh Cambridge Key English Test (KET)

Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh Cambridge Key English Test (KET), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.


 1. Cambridge english key for schools 2 (ket)
 2. Cambridge ket 1 book (có link tải file audio ở trang cuối)
 3. Cambridge ket 2 book (có link tải file audio ở trang cuối) 
 4. Cambridge ket 3 book (có link tải file audio ở trang cuối) 
 5. Cambridge ket 4 book (có link tải file audio ở trang cuối)
 6. Ket 4 teacher book
 7. Ket 4 work book
 8. Cambridge ket 5 book (có link tải file audio ở trang cuối)
 9. Cambridge ket 6 book (có link tải file audio ở trang cuối)
 10. Cambridge ket 7 book (có link tải file audio ở trang cuối)
 11. Cambridge ket extra book (có link tải file audio ở trang cuối) 
 12. Common mistakes at ket
 13. Ket objective student book
 14. Key for schools result workbook resource pack with key
 15. Ket practice tests plus
 16. Ket objective student book 
 17. Ket objective teachers book
 18. cambridge ket for schools direct teacher book
 19. Ket for schools trainer
 20. Ebook suceed in cambridge ket 
 21. Common mistakes at ket.
 22. Ket extra book with answers
 23. Succeed ket 10 tests test 1.
Previous Post Next Post