Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp


Dưới đây là link download của Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo mô dule th 15 một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu
 2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2015
 3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học cơ sờ năm học 2015 2016 (modun 16, 22, 27 ,36)
 4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường mầm non sao mai (giai đoạn 2013 2015)
 5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 2 mầm non
 6. Bài thu hoạch bưỡng thường xuyên module 19 mầm non
 7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 8 mầm non
 8.  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp 
 9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 23, 24, 28, 29 cấp thcs
 10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 
 11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module trung học cơ sở 
 12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs thcs
 13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modunle 1 đặc điểm tâm sinh lí của học sinh thcs 
 14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 28 tiểu học
 15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34 cấp tiểu học
 16. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 25 tiểu học
 17. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 16 tiểu học 
 18. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 38 tiểu học 
 19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 13 cấp tiểu học kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 20.  Bải Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20, 4, 15, 13, 26
 21. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên tiểu học modul 16 
 22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22 
 23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học đầy đủ các phần 
 24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs (modun 16, 22, 27 ,36)
 25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 17
 26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18
 27.  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 26 mới nhất (hay và đầy đủ)
 28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, module 3 thcs giáo dục học sinh cá biệt 
 29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
 30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn tiếng anh thcs năm 2017
 31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 19, 20, 21, 22 cấp thcs
 32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 module 24, 29, 35 trung học cơ sở 
 33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 16, 24 hay
 34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn sinh học thcs
 35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs module 25, 29, 34, 35 năm học 2016 – 2017 
 36.  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th 34. công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học 
 37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22
 38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 20, 22, 23 cấp tiểu học
 39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non 
 40. sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên cấp thcs 
 41.  thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên mô đun 20, 28, 34, 41 tiểu học 
 42. thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên modul 16, 17 thpt 
 43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt 
Previous Post Next Post