SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM- HOẠT ĐỘNG NGLL CẤP THCS
Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM- HOẠT ĐỘNG NGLL CẤP THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp 6
 2. Skkn một số kinh nghiệm từ công tác chủ nhiệm lớp 8
 3. Skkn một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 7
 4. Skkn một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường thcs lương thế vinh
 5. Skkn một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm tại trường thcs lương thế vinh
 6. Skkn một số biện pháp giúp đỡ đội viên nghèo, đội viên có hoàn cảnh khó khăn
 7. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường thcs lao bảo
 8. Skkn giải pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội thcs
 9. Skkn một vài kinh nghiệm của đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ.
 10. Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội thcs lê đình chinh
 11. Skkn một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường thcs lê quý đôn
 12. Skkn một số biện pháp trong việc duy trì sĩ số học sinh thcs
 13. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho hs thcs
 14. Skkn vai trò của tổng phụ trách đội với những mối quan hệ giáo dục trong nhà trường thcs
 15. Skkn nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi
 16. Skkn một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào trong trường thcs
 17. Skkn một số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên đội, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội trong trường thcs
 18. Skkn tổ chức hoạt động phong trào thu hút và tập hợp thiếu nhi hiệu quả
 19. Skkn vai trò của tổng phụ trách đội với những mối quan hệ giáo dục trong nhà trường thcs
 20. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường thcs
 21. Skkn một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào trong trường thcs
 22. Skkn lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy liên, chi đội ở trườngthcs
 23. Skkn một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc duy trì sĩ số chống bỏ học lớp 8Skkn những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt
 24. Skkn giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực
 25. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9
 26. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh
 27. Skkn rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh thcs
 28. Skkn quản lý công tác của giáo viên chủ nhiệm thcs nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
 29. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoài giờ lên lớp
 30. Skkn công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên tại trường thcs
 31. Skkn giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực
 32. Skkn một số biện pháp giáo dục tính kỷ luật cho học sinh ở cấp thcs 
 33. Skkn đa dạng hóa các hình thức hoạt động trong các hoạt động hđngll cho học sinh lớp 9 ở trường thcs
 34. Skkn một số giải pháp “ tăng cường công tác duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm” bậc thcs
 35. Skkn bồi dưỡng bch liên đội
 36. skkn Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thcs
 37. Skkn giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn một số nét văn hóa truyền thốn dân tộc thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường
 38. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường ptdt nội trú
 39. Skkn một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác đội ở trường thcs dur kmăn
 40. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thcs
 41. Skkn một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9
 42. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 6
 43. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh
 44. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào tiết kiệm nuôi heo đất trong đội viên tại liên đội thcs lê đình chinh
 45. Skkn một số biện pháp giúp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 9
 46. Skkn nâng cao hiệu quả của tiết hoạt động giáo dục ngll cho học sinh khối 9
 47. skkn Hạn chế học sinh bỏ học do nghiện game
 48. Một số kinh nghiệm “tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”
 49. Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường thcs thuỷ an đông triều
 50. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường ptdtbt thcs số 1 xã khoen on
Previous Post Next Post