Hướng dẫn dowload với ouo.io và shink.in

Hướng dẫn dowload với ouo.io và shink.in

Bước 1:  Sau khi Click vào link download sẽ hiện ra trang có dạng như sau:


Bước 2: Click vào khung “Tôi không phải là người máy- I'm not a robot” sẽ hiện ra các hình ảnh để bạn xác nhận như sau:
Bước 4: Các bạn chọn các hình ảnh theo yêu cầu nó cần mình xác nhận.Sau khi chọn xong các bạn chọn xác minh. Sau đó sẽ hiện ra khung sau:
Bước 5: Đợi khoảng 5s sau đó click vào GET LINK sẽ hiện ra link download (thật ra link này chỉ cần bạn chờ 3s nhưng khi vào GET LINK sẽ hiện ra quảng cáo chứ không ra link download vậy nên bạn chờ 5s rồi click sẽ hiên ra link download cho bạn).
Đối với shink.in cũng tương tự nhưng khác chổ không cần đợi 3s mà click vào GET LINK luôn!
Previous Post Next Post