Kho tài liệu, giáo án tiếng anh thí điểm lớp 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Dưới đây là link download KHO TÀI LIỆU, GIÁO ÁN TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM CÁC CẤP, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 

Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 3

 1. Giáo án tiếng anh lớp 3 thí điểm
 2. Sách bài tập tiếng anh lớp 3 thí điểm
 3. Sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 thí điểm tập 1
 4. Sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 thí điểm tập 2
 5. Sách giáo viên tiếng anh lớp 3 thí điểm (bản màu đẹp hd)
 6. Giáo án tiếng anh lớp 3 thí điểm kì 1 năm học 2015 2016
 7. Giáo án tiếng anh lớp 3 thí điểm
 8. Giáo án tiếng anh lớp 3 chương trình thí điểm mới nhất
 9. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 3 thí điểmTIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 4

 1. Sách giáo viên tiếng anh lớp 4 thí điểm phần 1
 2. Sách giáo viên tiếng anh lớp 4 thí điểm phần 2
 3. Sách tiếng anh lớp 4 thí điểm tập 1
 4. Sách tiếng anh lớp 4 thí điểm tập 2
 5. Sách giáo viên tiếng anh lớp 4 thí điểm (full)
 6. Sách giáo viên tiếng anh lớp 4 thí điểm mới 2016 (bản màu đẹp hd)
 7. Giáo án tiếng anh lớp 4 kì 1 chương trình thí điểm
 8. Giáo án tiếng anh lớp 4 học kì 2 thí điểm
 9. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 4 thí điểmTIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 5

 1. Đáp án em học giỏi tiếng anh lớp 5 đại lợi (chương trình vnen)
 2. Sổ tay tiếng anh 5 thí điểm (có đáp án)
 3. Giáo án tiếng anh lớp 5 thí điểm học kì 1
 4. Giáo án tiếng anh lớp 5 thí điểm học kì 2
 5. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm
 6. Sách bài tập tiếng anh lớp 5 thí điểm tập 2
 7. Sách giáo viên tiếng anh lớp 5 thí điểm (bản màu đẹp hd)
 8. Sách tiếng anh 5 thí điểm tập 1
 9. Sách tiếng anh lớp 5 thí điểm tập 2TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 6

 1. Bài tập tiếng anh 6 thí điểm lưu hoằng trí
 2. Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 6 chương trình thí điểm nguyễn thị chi (file word có thể copy)
 3. Key bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm lưu hoằng trí
 4. Trọng tâm kiến thức tiếng anh lớp 6 thí điểm tập 2
 5. Sách thiết kế bài giảng tiếng anh 6 thí điểm tập 1
 6. Sách thiết kế bài giảng tiếng anh 6 thí điểm tập 2
 7. Sổ tay tiếng anh 6 thí điểm (có đáp án)
 8. Bài tập tiếng anh 6 thí điểm tập 1
 9. Ngữ pháp tiếng anh 6 thí điểm (sách mới)
 10. Tuyển tập đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì tiếng anh 6 thí điểm (có đáp án)
 11. Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 thí điểm
 12. Giáo án tự chọn tiếng anh 6 thí điểm
 13. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 6, 7 thí điểm  
 14. 121 bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm
 15. Đáp án 121 bài tập tiếng anh 6 thí điểm
 16. Giáo án tiếng anh 6 thí điểm full cả năm hay (bản word HD siêu đẹp không che)
 17. Giáo án tiếng anh 6 thí điểm cả năm hay
 18. Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm đầy đủ mới nhất năm học 2015-2016
 19. Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm trọn bộ
 20. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 kì 1 mới
 21. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 kì 2 mới
 22. Bài tập tiếng anh 6 thí điểm tập 1
 23. Giáo án tự chọn tiếng anh 6 thí điểm
 24. Sách giáo viên tiếng anh lớp 6 thí điểm tập 1 (bản màu đẹp hd)
 25. Sách giáo viên tiếng anh lớp 6 thí điểm tập 2 (bản màu đẹp hd)
 26. Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1  
 27. Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 2
 28. Thiết kế bài giảng tiếng anh 6 thí điểm tập 1  
 29. Thiết kế bài giảng tiếng anh 6 thí điểm tập 2
 30. Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm cực hay  
 31. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 kì 1
 32. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 kì 2
 33. Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm trọn bộ
 34. Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm trọn bộ (cực hay)
 35. Đề cương và đề luyện tiếng anh thí điểm lớp 6 học kỳ 1
 36. Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 6 có đáp án nguyễn thị chi
 37. Vở bài tập tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (có đáp án)
 38. Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm (file word theo từng bài)
 39. Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 thí điểm
 40. Ôn tập học kì 2 tiếng anh 6 thí điểm

TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 7

 1. Bài tập tiếng anh 7 thí điểm lưu hoằng trí
 2. Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 7 chương trình thí điểm nguyễn thị chi (file word có thể copy)
 3. Key bài tập tiếng anh lớp 7 thí điểm lưu hoằng trí  
 4. Giáo án ôn tập tiếng anh 7 thí điểm
 5. Giáo án ôn tập tiếng anh 7 thí điểm
 6. Luyện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng anh 7 thí điểm tập 2
 7. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm tập 1 (có đáp án)
 8. Ôn tập tiếng anh 7 thí điểm kỳ 2 hay
 9. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 7 cả năm mới nhất  
 10. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 6, 7 thí điểm  
 11. Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 7 chương trình thí điểm có đáp án nguyễn thị chi
 12. Giáo án tiếng anh 7 chương trình thí điểm năm học 2015 2016 full  
 13. Trọng tâmkiến thức tiếng anh 7 thí điểm tập 2  
 14. Bài tập tiếng anh 7 thí điểm theo từng bài -hay
 15. Giáo án tiếng anh lớp 7 thí điểm cực hay
 16. Giáo án chương trình tiếng anh thí điểm lớp 7 (trọn bộ)
 17. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 7 full
 18. Giáo án tiếng anh 7 thí điểm bản đẹp
 19. Giáo án chương trình tiếng anh thí điểm lớp 7 hay
 20. Sách bài tập tiếng anh lớp 7 thí điểm
 21. Sách tiếng anh 7 mới thí điểm tập 1
 22. Sách giáo viên tiếng anh lớp 7 thí điểm tập 1 (bản màu đẹp hd)
 23. Sách giáo viên tiếng anh lớp 7 thí điểm tập 2 (bản màu đẹp hd)
 24. Giáo án tiếng anh 7 thí điểm kì 2  
 25. Bài tập tiếng anh thí điểm lớp 7 (bản word)
 26. Sổ tay từ vựng tiếng anh 7 thí điểm


TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 8

 1. Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm lưu hoằng trí (bản word)
 2. Sách giáo khoa tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1 (có link tải file nghe ở trang cuối)
 3. Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 8 chương trình thí điểm nguyễn thị chi (file word có thể copy)
 4. Key bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm lưu hoằng trí
 5. Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án.
 6. Tape script bài nghe tiếng anh 8 thí điểm
 7. Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án.
 8. Tape script bài nghe tiếng anh 8 thí điểm
 9. Tổng hợp từ vựng tiếng anh 8 thí điểm (có kèm link file nghe ở trang cuối)
 10. Vở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1
 11. Từ vựng tiếng anh 8 thí điểm
 12. Ôn tập anh 8 kỳ 2 thí điểm hay
 13. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 8, 9 thí điểm
 14. Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh lớp 8 thí điểm -nguyễn thị chi
 15. Giáo án tiếng anh lớp 8 thí điểm mới nhất năm học 2016- 2017 cả năm (full)
 16. Giáo án tiếng anh lớp 8 thí điểm
 17. Giáo án tiếng anh lớp 8 thí điểm cả năm mới nhất
 18. Sách bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm (tập 1)
 19. Sách giáo viên tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1 (bản màu đẹp hd)
 20. Sách giáo viên tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 2 (bản màu đẹp hd)
 21. Thiết kế bài giảng tiếng anh 8 thí điểmTIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 9

 1. Bài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí
 2. Bài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)
 3. Key bài tập thí điểm 9 lưu hoằng trí
 4. Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 8, 9 thí điểm
 5. Kế hoạch dạy học tiếng anh 9 thí điểm
 6. Bài tập tiếng anh 9 thí điểm
 7. Bài tập tiếng anh 9 thí điểm
 8. Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 9
 9. Giáo án tiếng anh 9 thí điểm (phần 1)
 10. Sách giáo viên tiếng anh lớp 9 thí điểm tập 1 (bản màu đẹp hd)
 11. Sách giáo viên tiếng anh lớp 9 thí điểm tập 2 (bản màu đẹp hd)
 12. Sách giáo khoa tiếng anh lớp 9 thí điểm tập 1
 13. Sách giáo viên tiếng anh thí điểm 9 tập 1
 14. Sách giáo viên tiếng anh thí điểm 9 tập 2
 15. Sách bài tập tiếng anh 9 thí điểm tập 1
 16. Sách bài tập tiếng anh 9 thí điểm tập 2
 17. sách giáo khoa tiếng anh 9 thí điểm tập 1 [bản đẹp full hd]TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 10

 1. Bài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí (có đáp án)
 2. Bài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)
 3. Giải bài tập tiếng anh lớp 10 thí điểm học kì 1 (file word)
 4. Bài tập kiến thức trọng tâm tiếng anh 10 thí điểm (có đáp án) file word
 5. Keys bài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí
 6. Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm full hay
 7. SGK tiếng Anh 10 thí điểm Tập 1
 8. Sách giáo khoa tiếng anh 10 thí điểm tập 2
 9. Sách giáo viên tiếng anh thí điểm lớp 10 tập 1 [bản đẹp full HD]
 10. Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm cả năm mới nhất năm học 2016- 2017 hay
 11. Giáo án tiếng anh lớp 10 sách thi điểm (năm học 2017- 2018)


TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 11

 1. Keys bài tập tiếng anh 11 thí điểm lưu hoằng trí  
 2. Bài tập tiếng anh 11 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy) 
 3. Sách giáo viên tiếng anh thí điểm lớp 11 tập 1
 4. Sách giáo viên tiếng anh thí điểm lớp 11 tập 2
 5. Giáo án tiếng anh 11 thí điểm (hệ đổi mới)
 6. Giáo án tiếng anh 11 thí điểm cả năm mới (hay)
 7. Giáo án tiếng anh chương trình đổi mới lớp 11 kì 1 (giáo án tiếng anh 11 thí điểm 11 kì 1)
 8. Giáo án tiếng anh 11 thí điểm học kì 1 năm học 2016- 2017 (hay)
 9. Giáo án tiếng anh 11 thí điểm học kì 2 năm học 2016- 2017 (hay)
 10. Giáo án tiếng anh 11 thí điểm cả năm mới (hay)


TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 12

 1. Bài tập tiếng anh thí điểm 12 lưu hoằng trí (bản word có thể copy) 
 2. Keys bài tập tiếng anh 12 thí điểm lưu hoằng trí
 3. Giáo án tiếng anh lớp 12 thí điểm năm học 2017 2018 (full)
 4. Giáo án tiếng anh lớp 12 thí điểm học kì 1 năm học 2017 2018
 5. Giáo án tiếng anh lớp 12 thí điểm học kì 2 năm học 2017 2018
 6. Giáo án tiếng anh 12 thí điểm phần 1
Previous Post Next Post