Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THCS (Skkn môn Vật lý lớp 6, 7, 8, 9)


Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THCS (Skkn môn Vật lý lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài tập vật lí thcs phần điện học
 2. Skkn phân loại và hướng dẫn làm bài tập trong chương ii “điện từ học” vật lí 9
 3. Skkn nâng cao hiệu quả ứng dụng kiến thức vật lý vào đời sống (thcs)
 4. Skkn vật lý thcs phương pháp giải bài toán chuyển động cơ
 5. skkn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học vật lí
 6. skkn phương pháp giải bài toán quang hình môn vật lý lớp 9
 7. skkn phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học môn vật lí ở trường thcs
 8. skkn một số giải pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém môn vật lý
 9. skkn kinh nghiệm lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục kĩ năng sống trong môn học vật lí thcs
 10. SKKN khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “lực đẩy ác si mét sự nổi vật lí 8”
 11. skkn một số ứng dụng của định lí vi ét trong chương trình toán 9
 12. skkn một số kinh nghiệm trong định hướng giải bài tập cho học sinh khối 7
 13. skkn một số kinh nghiệm trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí tại trường PTDTNT THCS
 14. skkn phương pháp giải một số dạng bài tập về khối lượng riêng, trọng lượng riêng phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THCS
 15. skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn vật lí 7
 16. skkn kinh nghiệm sử dụng tốt đồ dùng dạy học trong một tiết dạy vật lý lớp 6 phần nhiệt học
 17. skkn một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học vật lý THCS
 18. skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập vật lý phần thấu kính
 19. skkn hướng dẫn học sinh giải bài tập áp dụng định luật ôm cho các đoạn mạch của vật lý lớp 9
 20. skkn nâng cao chất lượng dạy học vật lí 7 ở vùng đặc biệt khó khăn
 21. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh giải bài tập thấu kính vật lý 9
 22. skkn rèn kĩ năng giải bài tập điện có liên quan đến cực trị
 23. skkn phương pháp giải toán cực tri trong toán THCS
 24. skkn vật lý thcs phương pháp giải bài tập thực hành dựa trên phương pháp giải các bài tập định lượng phần cơ học
 25. skkn sử dụng bài toán chia dòng, chia thế để giải một số bài tập vật lí 9 nâng cao
 26. skkn vật lý 7 sự nóng chảy sự đông đặc
 27. skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các tác dụng của dòng điện vật lý 7
 28. skkn tự làm thí nghiệm đơn giản trong dạy-học vật lý ở trường thcs qua các vật liệu đơn giản, dễ kiếm
 29. skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn vật lí 7
 30. skkn phương pháp giải bài tập mạch cầu lớp 9
 31. skkn phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học môn vật lí ở trường thcs
 32. skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9 phần điện học
 33. skkn phân loại và hướng dẫn làm bài tập trong chương ii “điện từ học” vật lí 9
 34. skkn nâng cao hiệu quả ứng dụng kiến thức vật lý vào đời sống (thcs)
 35. skkn một số phương pháp giải bài tập quang hình vật lí lớp 9 đạt hiệu quả cao
 36. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học trong vật lý thcs
 37. SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7
 38. skkn phân loại và giải bài tập nâng cao vật lý thcs –phần máy cơ đơn giản
 39. skkn một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9
 40. SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường THCS
 41. SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9
 42. SKKN phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường THCS THPT

Previous Post Next Post