Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT (Skkn môn Toán lớp 10, 11, 12) [Phần 2]


Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT (Skkn môn Toán lớp 10, 11, 12) [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn giải bất đẳng thức bằng phương pháp đưa về một biến
 2. skkn giải bất phương trình bằng phương pháp đồ thị
 3. skkn hình học giải trong không gian với maple
 4. skkn các dạng bài tập liên quan đến khảo sát hàm số
 5. skkn các kiến thức cơ bản về tổ hợp
 6. skkn các phương pháp tính tích phân
 7. skkn ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình
 8. skkn ứng dụng các phép biến hình vào giải toán hình học
 9. skkn ứng dụng tích phân
 10. skkn vận dụng hàm số vào việc giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình
 11. skkn vận dụng hàm số vào việc giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình
 12. skkn xác định đường cao hình chóp và hình lăng trụ từ đó tính thể tích khối chóp và khối lăng trụ
 13. skkn phương pháp tiếp cận các bài toán tính khoảng cách trong hình học không gian lớp 12
 14. skkn rèn luyện kỹ năng tính thể tích khối chóp đối với học sinh lớp 12
 15. skkn sử dụng vec tơ và tọa độ để giải phương trình hệ phương trình và bất phương trình
 16. skkn tạo hứng thú học toán hình học không gian nói riêng và môn toán 11 nói chung bằng cách vừa dạy vừa dỗ
 17. skkn một số dạng toán cực trị tổ hợp, rời rạc và định hướng cách giải
 18. skkn một số dạng toán cực trị tổ hợp, rời rạc và định hướng cách giải
 19. skkn một số phương pháp giải hệ phương trình
 20. skkn sáng tạo bài toán toạ độ phẳng từ những kết quả hình học tổng hợp
 21. skkn rèn luyện kĩ năng giải toán về phương trình đường thẳng trong không gian
 22. skkn định hướng tư duy và tìm lời giải cho một số bài toán hình học 10 bằng phương pháp tọa độ
 23. Skkn một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học toán phổ thông lý luận và vận dụng
 24. Skkn một số phương pháp giải hệ phương trình đại số hai ẩn
 25. Skkn một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 26. Skkn một số vấn đề về đa thức một biến
 27. Skkn một số vấn đề về phương trình đường tròn trong mặt phẳng
 28. Skkn phương pháp tìm lời giải cho bài toán bằng cách lập phương trình
 29. Skkn tìm tòi lời giải các bài toán về phương pháp tọa độ trên mặt phẳng
 30. Skkn tìm tòi phương pháp giải các bài toán về hệ phương trình
 31. Skkn toán ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải một số bài toán sơ cấp
 32. Skkn ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải một số dạng toán trung học phổ thông
 33. Skkn vận dụng kiến thức hệ thức lượng trong tam giác để giải một số bài toán có nội dung thực tiễn
 34. Skkn xây dựng một số bài toán thực tiễn gắn liền với chương trình toán lớp 11 theo định hướng tiếp cận các năng lực của người học
 35. Skkn dạy học tích hợp bài hệ thức lượng trong tam giác
 36. Skkn định hướng giải phương trình vô tỉ bằng máy tính bỏ túi
 37. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 11 giải bài tập hình học không gian
 38. Skkn hướng dẫn học viên (gdtx) ôn tập môn toán thi tốt nghiệp thpt quốc gia
 39. Skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài toán hình học trong mặt phẳng toạ độ oxy của kỳ thi thpt quốc gia
 40. Skkn một số dạng bài tập tích phân thường gặp ở lớp 12
 41. skkn một số bài toán cực trị trong hình học giải tích lớp 12
 42. skkn rèn luyện kỹ năng giải toán bằng phương pháp vectơ trong chương trình hình học 10
 43. skkn rèn luyện kỹ năng giải toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian
 44. skkn ứng dụng hình học giải tích phẳng để giải một số câu hỏi phụ trong bài toán khảo sát hàm số
 45. skkn toán thpt vận dụng phần mềm GSP hỗ trợ dạy học khám phá dạng toán ứng dụng đạo hàm
 46. skkn các phép biến hình trong bài toán hàm số
 47. skkn vận dụng đạo hàm trong chứng minh bất đẳng thức
 48. skkn vận dụng bài toán điểm đối xứng với điểm qua một đường thẳng để giải bài toán về đường phân giác trong hình tọa độ phẳng (toán 10)
 49. SKKN ứng dụng tích phân để giải các bài toán trắc nghiệm tính diện tích hình phẳng
 50. skkn ứng dụng phần mềm violet và bảng thông minh thiết kế bài giảng tương tác trong môn toán
 51. skkn kế hoạch dạy học tiết ôn tập chương i “khối đa diện” – hình học 12 theo phương pháp giáo dục steam
 52. skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn toán ở trường thpt
 53. skkn kinh nghiệm xử lý một số dạng tích phân “lạ” trong các đề thi thpt quốc gia
 54. skkn kỹ năng sử dụng máy tính casio fx – 570vn plus để giải một số dạng bài toán trong chương i phân môn đại số giải tích 12
 55. skkn kỹ thuật sử dụng phương pháp tham số biến thiên, hằng số biến thiên để giải một số dạng phương trình trong chương trình toán thpt
 56. skkn mối liên hệ giữa một số bài toán hình học không gian và bài toán hình học phẳng
 57. skkn một số bài toán cực trị trong hình học giải tích lớp 12
 58. skkn một số biện pháp dạy học nhằm củng cố và mở rộng giới hạn của dãy số (đại số và giải tích lớp 11, chương trình chuẩn)
 59. skkn một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập hình học không gian
 60. skkn một số dạng toán cực trị số phức giải bằng phương pháp hình học
 61. skkn một số giải pháp giúp học sinh tránh những sai lầm cơ bản khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai
 62. skkn một số kinh nghiệm giảng dạy học sinh phát huy tính tích cực thông qua phương pháp giải và sáng tác các bài tập toán thpt từ góc nhìn của bài toán gốc
 63. skkn một số phương pháp rèn luyện kỹ năng ôn tập chương 1 giải tích lớp 12
 64. skkn một số phương pháp xác định giới hạn dãy số
 65. skkn nâng cao hiệu quả hoạt động mở đầu và củng cố bài giảng môn toán bậc thpt
 66. skkn phân loại các dạng viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ (oxy)
 67. skkn phân loại một số bài tập ứng dụng tích phân chương iii – giải tích lớp 12 nâng cao
 68. skkn phân loại và cách tính tích phân các hàm phân thức hữu tỉ thường gặp
 69. skkn phát triển tư duy cho học sinh thông qua việc chứng minh bất đẳng thức từ dãy các bất đẳng thức cơ bản
 70. skkn phương pháp chứng minh quy nạp và vận dụng phương pháp này để giải các dạng toán khác như thế nào
 71. skkn phương pháp tính tích phân của một số hàm ẩn
 72. skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán bằng phương pháp véc tơ
 73. skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán viết phương trình đường thẳng trong không gian
 74. skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng véc tơ để giải các bài toán hình học không gian
 75. skkn rèn luyện cho học sinh phương pháp xác định và tính các loại góc trong hình học không gian
 76. skkn rèn luyện khả năng phân tích cho học sinh lớp 1012 khi viết phương trình đường thẳng
 77. skkn rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua giải bài tập về véc tơ trong hình học 10
 78. skkn rèn luyện kỹ năng tìm điểm trong không gian oxyz thỏa mãn điều kiện cực trị cho học sinh lớp 12 thpt
 79. skkn số phức và một số ứng dụng của nó trong giải toán ở bậc thpt
 80. skkn suy nghĩ khi dạy ‘’công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng” trong chương hình học lớp 10 cơ bản
 81. skkn thí nghiệm biểu diễn phần quang hình học lớp 11
 82. skkn thiết diện của một hình không gian cắt bởi một mặt phẳng
 83. skkn thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy toán giải tích lớp 12
 84. skkn thiết kế và sử dụng một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán lớp 12
 85. skkn thuật ngữ chuyên ngành và các câu giao tiếp thông dụng trong giảng dạy toán lơp 10 bằng tiếng anh
 86. skkn tìm và khắc phục một số sai lầm thường gặp của học sinh trong quá trình giải bài tập tích phân
 87. skkn tổ chức cho học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tham gia một số dự án theo giáo dục stem tích hợp liên môn toán – vật lí địa lí”
 88. skkn ứng dụng của véc tơ và tọa độ để giải một số phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
 89. skkn hướng dẫn học sinh ứng dụng vectơ để chứng minh bất đẳng thức, tìm cực trị
 90. skkn hướng dẫn học sinh thpt giải bài toán xác suất
 91. skkn hướng dẫn học sinh giải một số bài toán xác suất trong chương trình toán 11
 92. skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán bất đẳng thức bằng kĩ thuật chọn điểm rơi
 93. skkn góp phần rèn luyện kỹ năng giải bài tập hình học không gian cho học sinh lớp 11 thông qua một số dạng bài tập cơ bản
 94. skkn góp phần rèn luyện kỹ năng giải bài tập hình học không gian cho học sinh lớp 11 thông qua một số dạng bài tập cơ bản
 95. skkn giúp học sinh trung bình, yếu rèn luyện kĩ năng phân tích, chia nhỏ một số bài toán thường gặp về đường thẳng và mặt phẳng trong hình học giải tích 12
 96. skkn giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh qua hoạt động khởi động trong dạy học chương ii hình học không gian lớp 11
 97. skkn giải pháp giúp học sinh lớp 11 hệ thống kiến thức và sử dụng máy tính cầm tay cho bài toán viết phương trình tiếp tuyến với đường cong
 98. skkn giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học giải tích
 99. skkn đổi mới soạn giảng bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng” hình học 11 cơ bản theo hướng hướng dẫn học sinh tự học
 100. skkn dạy học tiết thực hành về tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – hình học 10 theo phương pháp steam
Previous Post Next Post