Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử cấp THPT (SKKN môn Lịch sử lớp 10, 11, 12)


Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử cấp THPT (SKKN môn Lịch sử lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử 11 12
 2. Skkn phương pháp nhận dạng câu hỏi nhận thức và làm bài thi môn lịch sử
 3. Skkn ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12
 4. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
 5. Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919-1975 ở các trường thpt tỉnh bắc giang
 6. Skkn sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 lịch sử 10
 7. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
 8. Skkn khai thác một số kiến thức thơ văn vận dụng trong việc giảng dạy môn lịch sử bậc thpt
 9. Skkn vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào dạy học chương iii việt nam từ năm 1945 đến năm 1954 (lịch sử 12)
 10. Skkn giải pháp nâng cao việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử lớp 12 thpt
 11. Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 - 1975 ở các trường thpt tỉnh bắc giang
 12. Skkn hướng dẫn học sinh cách học và làm bài tập lịch sử nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn bộ môn lịch sử ở bậc thpt
 13. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường trung học phổ thông.
 14. Skkn sử dụng hình ảnh tư liệu vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông
 15. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 – 1975 ở trường trung học phổ thông
 16. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường trung học phổ thông.
 17. Skkn sử dụng tài liệu lịch sử trong dạy học cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
 18. Skkn sử dụng hình ảnh tư liệu vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông
 19. Skkn sử dụng tài liệu lịch sử thành văn kết hợp với đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài 20” (sgk lịch sử 12)
 20. Skkn sử dụng di sản ở đồng nai trong dạy môn lịch sử trường thpt
 21. Skkn sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu trong dạy học lịch sử ở trường thpt
 22. Skkn sử dụng bảng kiến thức trong dạy học lịch sử trên phần mềm power point
 23. Skkn sử dụng bài tập trong dạy học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết lịch sử 12 trường thpt
 24. Skkn sơ đồ hoá bài học lịch sử nhằm góp phần củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh lớp 12
 25. Skkn rèn luyện kỹ năng tự học bộ môn lịch sử cho học sinh lớp 10
 26. Skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 chuyên đề các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỉ x đến thế kỉ xix
 27. Skkn quá trình lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đi tới thắng lợi cách mạng tháng tám 1945
 28. Skkn phương pháp khai thác những nội dung chủ yếu phần lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử
 29. Skkn phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930 ở trường trung học phổ thông
 30. Skkn phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của học sinh bằng phương pháp dạy học tích hợp liên môn ở môn lịch sử trường thpt sông ray
 31. Skkn nâng cao chất lượng tốt nghiệp thpt (gdtx ) thông qua công tác bồi dưỡng môn lịch sử
 32. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử thông qua sử dụng hệ thống câu hỏi
 33. Skkn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử
 34. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử thông qua sử dụng hệ thống câu hỏi
 35. Skkn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử
 36. Skkn những bài học kinh nghiệm trong cách mạng việt nam từ 1945 2000
 37. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử bằng sự kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ thông tin
 38. Skkn khai thác kênh hình và sưu tầm tư liệu để nâng cao hiệu quả giảng dạy lịch sử việt nam lớp 10 ban cơ bản
 39. Skkn nâng cao chất lượng tốt nghiệp thpt (gdtx ) thông qua công tác bồi dưỡng môn lịch sử
 40. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập và làm bài môn lịch sử thpt
 41. Skkn một số nguyên tắc và biện pháp phát triển tư duy cho học sinh trong dạy – học lịch sử
 42. Skkn một số vấn đề cơ bản hiệp ước bali
 43. Skkn một số kinh nghiệm trong tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử
 44. Skkn một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trong dạy – học môn lịch sử ở trường phổ thông
 45. Skkn lồng ghép tư tưởng hồ chí minh trong giảng dạy lịch sử việt nam lớp 12 thpt từ 1919 1945
 46. Skkn ứng dụng cntt qua việc thiết kế một tiết dạy bằng giáo án điện tử lịch sử
 47. Skkn một số kinh nghiệm dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thpt chuyên
 48. Skkn lồng ghép lịch sử địa phương đồng nai thời kì kháng chiến chống mĩ vào dạy học lịch sử việt nam – khối 12
 49. Skkn kĩ năng tổng hợp kiến thức cơ bản theo vấn đề trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 50. Skkn kĩ năng tổng hợp kiến thức cơ bản khi làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử
 51. Skkn khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lớp 10
 52. Skkn khắc sâu lòng yêu nước cho học sinh khi dạy bài truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến ở lịch sử lớp 10
 53. Skkn hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, xây dựng bài học lịch sử lớp 10 cơ bản
 54. Skkn áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lịch sử
 55. Skkn hướng dẫn học viên sử dụng sách giáo khoa trong dạy học môn lịch sử lớp 10
 56. Skkn hướng dẫn học viên sử dụng sách giáo khoa trong dạy học môn lịch sử lớp 10
 57. Skkn hướng dẫn học sinh lập bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn lịch sử
 58. Skkn hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề môn lịch sử
 59. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác tranh ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực ở trường trung học phổ thông
 60. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa trong phần lịch sử việt nam lớp 11 cơ bản
 61. Skkn góp thêm một số hình thức để củng cố bài môn lịch sử ở trường thpt
 62. Skkn để việc dạy và học môn lịch sử đạt kết quả hơn
 63. Skkn góp thêm một số hình thức để củng cố bài môn lịch sử ở trường thpt
 64. Skkn giải pháp đầu tư soạn giáo án cho một tiết dạy học lịch sử ở trường thpt
 65. Skkn đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực
 66. Skkn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá qua hình thức xây dựng ma trận đề để nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử
 67. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc kết hợp văn học để gây hứng thú cho học sinh
 68. Skkn dạy học nêu vấn đề và sử dụng công nghệ thông tin để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử
 69. Skkn bước đầu tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua ngoại khoá lịch sử
 70. Skkn áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lịch sử
 71. Skkn tổ chức cho học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn thế kỉ (x xv) lớp 10 trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn)
 72. Skkn một số kinh nghiệm về phương pháp dạy học lịch sử
 73. Skkn xây dựng hồ sơ tư liệu phục vụ việc dạy bài 31 cách mạnh tư sản pháp cuối thế kỷ xviii, sách giáo khoa lịch sử lớp 10
 74. Skkn xây dựng và vận dụng giáo án các loại hình hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử
 75. Skkn xây dựng và vận dụng giáo án các loại hình hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử
 76. Skkn xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước để phát huy tính cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 – 1965 ở lớp 12 trường thpt
 77. Skkn xây dựng hồ sơ tư liệu phục vụ việc dạy bài 31 cách mạnh tư sản pháp cuối thế kỷ xviii, sách giáo khoa lịch sử lớp 10
 78. Skkn xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954”
 79. Skkn xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. bài 20 xâydựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x – xv, lịch sử 10 (chương trình chuẩn)
 80. Skkn xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945 2000) trong dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề
 81. Skkn ứng dụng cntt qua việc thiết kế một tiết dạy bằng giáo án điện tử lịch sử
 82. Skkn ưu thế của phương pháp trực quan trong giảng dạy môn lịch sử
 83. Skkn xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng tư sản điển hình thời cận đại
 84. Skkn vận dụng thơ văn trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
 85. Skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn để nâng cao hiệu quả bài giảng lịch sử
 86. Skkn vận dụng một số phương pháp dạy học lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh ở trường trung học phổ thông
 87. Skkn ứng dụng lồng ghép một số trò chơi trong dạy học môn lịch sử lớp 11
 88. Skkn sử dụng văn học trong giảng dạy lịch sử
 89. Skkn xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn
 90. Skkn áp dụng gameshow truyền hình vào dạy bài 27 – quá trình dựng nước và giữ nước ( lịch sử lớp 10 – ban cơ bản)
 91. Skkn một số kinh nghiệm trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thpt
 92. Skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thpt thông qua dạy học môn lịch sử
 93. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc rèn luyện học sinh làm bài tập
 94. Skkn tập cho học sinh tiếp cận lịch sử qua các tư liệu trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông
 95. Skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 96. Skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 97. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc rèn luyện học sinh làm bài tập
 98. Skkn tập cho học sinh tiếp cận lịch sử qua các tư liệu trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông
 99. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở trường thpt
 100. Skkn các biện pháp sư phạm nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học bài “phong trào dân chủ 1936 139” (lịch sử 12 – chương trình chuẩn)
 101. Skkn sử dụng hệ thống các loại bài tập nhận thức trong bài “nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 9 1945 đến trước ngày 19 12 1946” ở chương trình nâng cao lịch sử lớp 12 thpt
 102. Skkn biên soạn một số câu hỏi, bài tập lịch sử lớp 12 – lịch sử việt nam, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000 ôn thi học sinh giỏi
 103. Skkn sự hình thành và phát triển của các vương quốc chính ở đông nam á lớp 10
 104. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở trường thpt
 105. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 học tập và làm bài thi môn lịch sử thông qua bảng hệ thống hóa kiến thức
 106. Skkn hướng dẫn học sinh lớp12 ôn tập và làm bài thi môn lịch sử có hiệu quả thông qua bảng hệ thống hóa kiến thức
 107. Skkn một số kinh nghiệm trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thpt
 108. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường thpt
 109. Skkn sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11
 110. skkn Sử dụng âm nhạc trong dạy học môn lịch sử lớp 12, phần lịch sử việt nam (1919 - 1954) tại trường thph lý tự trọng
 111. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học lịch sử ở trường thpt
 112. Skkn tổ chức việc tự học môn lịch sử cho học sinh lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng tại trường thpt kiệm tân
 113. Sử dụng website httptruonghocketnoi.edu.vn tạo môi trường trao đổi, học tập giúp học sinh tự nghiên cứu và chuẩn bị bài học lịch sử ở lớp 10
 114. Skkn sân khấu hóa trong dạy và học môn lịch sử
 115. Skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam bài 12, sách giáo khoa lịch sử 12 (chương trình chuẩn)
 116. Skkn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học lịch sử việt nam lớp 10
 117. Skkn dạy học chủ đề “thời cơ trong cách mạng tháng tám năm 1945
 118. Skkn tích hợp tư liệu văn học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 119. Skkn tổ chức việc tự học môn lịch sử cho học sinh lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng tại trường thpt kiệm tân
 120. Skkn một số biện pháp tuyên truyền giáo dục tình yêu biển, đảo cho học sinh trường ptdtnt điểu xiểng
 121. Skkn sử dụng tài liệu môn văn học, địa lí ở trường thpt trong việc dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 122. Skkn sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường thpt góp phần nâng cao chất lượng bộ môn ( phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại)
 123. Skkn hình thành một số khái niệm khi dạy về “chủ nghĩa tư bản” cho học sinh lớp 10,11
 124. Skkn sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường thpt hoằng hóa 3
 125. Skkn sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12
 126. Skkn sử dụng phương pháp hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ, bảng biểu trong dạy học lịch sử 12 nâng cao
 127. Skkn sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11
 128. Skkn sử dụng sơ đồ trong giảng dạy các bài học môn lịch sử thpt
Previous Post Next Post