Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Flyers

Cambridge English Flyers, còn được gọi là Young Learners English Flyers, là bước kế tiếp trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English Movers. Đây là một phương pháp tuyệt vời để chứng tỏ rằng các em có thể xử lý các tình huống nói và viết tiếng Anh hàng ngày ở cấp độ cơ bản.

Cambridge English Flyers phù hợp cho lứa tuổi từ 10-14. Cambridge English Flyers là bậc cao nhất trong số ba bài thi của Cambridge English Young Learners dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Flyers, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
 1. Cambridge flyers 1
 2. Cambridge flyers 2
 3. Cambridge flyers 3
 4. Cambridge flyers 4
 5. Cambridge flyers 5
 6. Cambridge flyers 6
 7. Cambridge flyers 7 
 8. Cambridge flyers 8
 9. Cambridge flyers 9
 10. Flyers 1 answer booklet 
 11. Flyers 2 answer booklet 
 12. Flyers 3 answer booklet 
 13. Flyers 4 answer booklet
 14. Flyers 5 answer booklet
 15. Flyers 6 answer booklet 
 16. Flyers 7 answer booklet 
 17. Flyers 8 answer booklet 
 18. Flyers 9 answer booklet
 19. Từ vựng, ngữ pháp, câu hỏi ôn thi flyers
 20. Storyfun for flyers student book
 21. Yle flyers practice tests 
 22. Yle flyers practice tests teachers notes
 23. Fun for flyers students book 4th edition
 24. Get ready for flyers 
 25. Fun for flyers 3e students book
 26. Fun for flyers students book
 27. Fun for flyers students book 3th edition
 28. Staters, Movers, Flyers reading, writing, listening, speaking 
 29. Yle flyers teacher book 
 30. Yle flyers student book
 31. Đề thi thử starters, movers, flyers
 32. Tổng hợp đề thi flyers (reading, writing, listening, speaking) 
 33. Từ vựng, ngữ pháp, câu hỏi nói ôn thi flyers 
 34. Đề thi flyers practice tests
 35. Đề thi flyers reading, writing có đáp án
 36. Review for flyers exam (ôn thi flyers) 
 37. Storyfun for flyers
 38. Young learners sample papers tests starters movers lyers volume 1
 39. Skills builder flyers 1
 40. Skills builder flyers 2
 41. Puzzle time for flyers by jon marks.
 42. Collins practice tests for yle flyers teacher s guide
 43. Practice tests plus flyers students book.
 44. Yle tests flyers students book
 45. Yle tests starters teachers book
 46.  Puzzle time for flyers
 47. Skills builder for flyers 2
 48. Skills builder for flyers 2 
 49. Get ready for flyers
 50. Fantastic flyers pupil's book (tiếng anh trẻ em)
Previous Post Next Post