Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Starters 1 to 9

Cambridge English Starters (YLE Starters) là chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn Cambridge cấp độ 1 dành cho trẻ em. Bộ đề test giới thiệu cho các em cách thực hiện các thể loại bài viết (writing) đơn giản về cuộc sống hằng ngày kèm với những bài nói (Speaking) đi kèm. Chương trình này cũng nhằm giúp các em bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh cơ bản cũng như cải thiện sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

Bộ đề kiểm tra được viết dưới dạng các chủ đề quen thuộc hằng ngày và tập trung vào những kĩ năng tối cần thiết trong tiếng Anh qua nghe, nói, đọc và viết.

Cambridge English: Starters là một phương pháp tuyệt vời để giúp trẻ em xây dựng các kĩ năng ngoại ngữ và tiếp bước cho quá trình học tiếng Anh nâng cao sau này.

Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Starters, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 

 1. Cambridge starters 1 
 2. Cambridge starters 2
 3. Cambridge starters 3 book 
 4. Cambridge starters 4 
 5. Cambridge starters 5
 6. Cambridge starters 6
 7. Cambridge starters 7
 8. Cambridge starters 8
 9. Cambridge starters 9
 10. Starters 1 anwers booklet 
 11. Starters 2 anwers booklet
 12. Starters 3 anwers booklet 
 13. Starters 4 anwers booklet
 14. Starters 5 answer booklet 
 15. Starters 6 answer booklet
 16. Starters 7 anwers booklet
 17. Starters 8 anwers booklet 
 18. Starters 9 anwers booklet
 19. Storyfun for starters student book
 20.  Get ready for starters 
 21. Fun for starters students book 4th edition
 22. Fun for starters students book
 23. Fun for starters students book 3d edition 
 24.  Fun for starters teachers book 3d edition 
 25. Tổng hợp các đề thi starters 
 26. Richmond practice tests starters
 27. Đề thi starters 
 28. Đề thi starter
 29. Đề ôn thi tiếng anh cấp độ starters (practice tests) 
 30. Tổng hợp đề thi starter (reading, writing, listening, speaking)[links tải file nghe nằm ở trang cuối)
 31. Review for starters exam (ôn thi starters) 
 32. Storyfun for starters
 33. Yle starters picture book 
 34. Starters word list picture book
 35. Yle tests starters students book.
 36. Practice tests plus starters students book
 37. Practice tests plus starters teachers book
 38. Skills builder for starters 2 
 39. Get ready for starters
 40. Young learners sample papers tests starters movers lyers volume 1
Previous Post Next Post