Tổng hợp Tài liệu ôn thi công chức, viên chức (phần 1)


Dưới đây là link download Tài liệu ôn thi công chức, viên chức (phần 1), tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Bộ đề thi tuyển công chức ngành quản lý đất đai
 2. Câu hỏi và đáp án thi tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và khí tượng thuỷ văn
 3. Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã năm 2017
 4. Tài liệu ôn thi công chức xã (phường) năm 2017 ngành hộ tịch, tư pháp
 5. Tài liệu ôn thi công chức ngành môi trường
 6. Ôn tập thi tuyển và thi nâng ngạch cán sự, ngạch chuyên viên ngành tài nguyên môi trường 
 7. Nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2017 lĩnh vực văn phòng, hành chính, tổ chức, quản trị 
 8. Đề cương hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển công chức chuyên viên tài chính
 9. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên
 10. Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức các môn nghiệp vụ chuyên ngành
 11. Nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2017 lĩnh vực văn phòng, hành chính, tổ chức, quản trị 
 12. Nội dung các chuyên đề ôn thi nâng ngạch viên chức 
 13. Câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên
 14. Tài liệu môn chuyên ngành hành chính ngạch chuyên viên
 15. Nội dung các chuyên đề ôn thi nâng ngạch viên chức 2016 
 16. Tài liệu ôn thi công chức ngạch chuyên viên cao cấp (phần 1)
 17. Tài liệu ôn thi công chức ngạch chuyên viên cao cấp (phần 2)
 18. Tài liệu ôn thi công chức, viên chức chuyên ngành công tác công đoàn
 19. Tài liệu ôn thi công chức, viên chức chuyên ngành công tác đoàn thanh niên
 20. Tài liệu ôn thi công chức, viên chức chuyên ngành văn phòng
 21. Tài liệu ôn thi công chức công tác tổ chức cấp ủy
 22. Tài liệu ôn thi công tác hội phụ nữ
 23. Tài liệu ôn thi công chức, viên chức chuyên ngành công tác hội nông dân
 24. Tài liệu ôn thi công chức, viên chức chuyên ngành công tác hội hội cựu chiến binh
 25. Tài liệu ôn thi công chức, viên chức chuyên ngành công tác mặt trận tổ quốc
 26. Đề thi công chức nghiệp vụ chuyên ngành có đáp án 
 27. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nội vụ 
 28. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành ngoại vụ
 29. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành xây dựng
 30. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành lao động thương binh xã hội
 31. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành văn phòng
 32. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư
 33. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành tư pháp
 34. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành văn háo thể thao du lịch
 35. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành tài chính 
 36. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành khoa học công nghệ 
 37. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nông nghệp phát triển nông thôn
 38. Đề thi và đáp án trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành công thương
 39. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành tư pháp 
 40. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành công thương
 41. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành văn phòng
 42. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành nội vụ
 43. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành xây dựng
 44. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành lao động thương binh xã hội
 45. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư 
 46. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành ngoại vụ
 47. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành khoa học công nghệ
 48. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành tài chính
 49. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành văn hóa thể thao du lịch 
 50. Đề và đáp án môn thi viết công chức chuyên ngành nông nghiệp 
 51. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã chức danh văn phòng – thống kê năm 2017
 52. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã chức danh tài chính – kế toán năm 2017
 53. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã chức danh tư pháp hộ tịch năm 2017
 54. Nội dung ôn thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 (môn kiến thức chung thi viết)
 55. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã lĩnh vực xây dựng (chức danh địa chính – xây dựng) năm 2017
 56. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã lĩnh vực xã hội (chức danh văn hóa – xã hội) năm 2017
 57. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã lĩnh vực nông nghiệp (chức danh địa chính – xây dựng) năm 2017
 58. Đề cương ôn tập thi tuyển công chức cấp xã lĩnh vực môi trường (chức danh địa chính – xây dựng) năm 2017
 59. Câu hỏi và đáp án kiểm tra, sát hạch môn kiến thức chung cấp xã 
 60. Đề thi công chức kế toán- tài chính xã
 61. Bộ đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tài chính – kế toán
 62. Tài liệu hướng dẫn ôn thi kiểm toán viên 2014 môn anh văn
 63. Tài liệu hướng dẫn ôn thi kiểm toán viên 2011 môn anh văn
 64. Hệ thống câu hỏi tự luận môn kiến thức chung và chuyên ngành thi tuyển dụng viên chức 
 65. Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2015 lĩnh vực chuyên ngành quản lý đất đai 
 66. Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức các môn nghiệp vụ chuyên ngành có đáp án
 67. Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2015 lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi 
 68. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thành phố hà nội mới 
 69. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành lao động, thương binh và xã hội
 70. Ngân hàng câu hỏi phần thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp
 71. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành kế hoạc và đầu tư
 72. Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghiệp
 73. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn 
 74. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ 
 75. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành văn phòng
 76. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin
 77. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tài chính
 78. Ngân hàng câu hỏi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải
 79. Câu hỏi viết thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai 
 80. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt – lâm nghiệp 
 81. Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực văn hóa
 82. Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực chuyên ngành du lịch 
 83. Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trường 
 84. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành xây dựng 
 85. Ngân hàng câu hỏi thi công chưc lĩnh vực chuyên ngành văn thư lưu trữ
 86. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thương mại quản lý thị trường
 87. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thủy sản
 88. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phòng cống tệ nạn xã hội
 89. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 90. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tổ chức nhà nước
 91. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thi đua khen thưởng
 92. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi 
 93. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành quản lý khoáng sản 
 94. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thanh tra
 95. Tài liệu ôn thi công chức ngành thống kê (full hay) 
 96. Câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và luật giáo dục (tài liệu ôn thi công chức ngành giáo dục)
 97. Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống khối ôn thi công chức mầm non
 98. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành tư pháp năm 2016
 99. Đề thi công chức môn viết chuyên đề kiểm toán
 100. Đề thi công chức môn viết chuyên đề thuế và quản lý thuế nâng cao
 101. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi viết ngành du lịch
 102. Hướng dẫn ôn thi công chức xã ngành chăn nuôi (trắc nghiệm)
 103. Hệ thống tài liệu ôn tập môn kiến thức chung (dùng cho thi tuyển công chức cấp xã)
 104. Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên ngành thi tuyển công chức cấp xã, phường 
 105. Đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành chính sách lao động 
 106. Đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi viết ngành công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
 107. Đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi viết ngành kiểm lâm
 108. Đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành ngoại vụ năm 2016
 109. Câu hỏi và đáp án kiểm tra, sát hạch môn kiến thức chung
 110. Câu hỏi, đáp án và thang điểm kiến thức chung 
 111. Câu hỏi ôn thi công chức ngành văn phòng
 112. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngành chăn nuôi thú y
 113. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 (full)
 114. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành chính sách lao động
 115. Bộ đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ thông tin 
 116. 20 đề thi tuyển công chứcmôn thi trắc nghiệm ngành văn thư lưu trữ năm 2016
 117. Bộ đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ thông tin 
 118. Bài tập ôn thi kế toán, kiểm toán (tài liệu ôn thi công chức)
 119. Bộ đề thi tuyển công chức môn thi viết nghiệp vụ thanh tra năm 2016
 120. 20 đề thi tuyển công chứcmôn thi trắc nghiệm ngành ngoại vụ năm 2016
 121. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngành công nghiệp (lĩnh vực công thương)
 122. 20 đề thi tuyển công chứcmôn thi viết ngành văn thư lưu trữ năm 2016
 123. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi viết nghiệp vụ ngành công nghiệp (lĩnh vực công thương)
 124. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi trắc nghiệm ngành du lịch
 125. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi trắc nghiệm ngành kế hoạch đầu tư
 126. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành quản lý thị trường (lĩnh vực công thương) năm 2016
 127. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành xây dựng công trình giao thông năm 2016 
 128. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngành quy hoạch và xây dựng năm 2016 
 129. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành quy hoạch và xây dựng năm 2016
 130. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành xây dựng công trình giao thông năm 2016
 131. 20 đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch đầu tư
 132. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành thủy lợi năm 2016
 133. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành trồng trọt năm 2016
 134. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành tư pháp năm 2016
 135. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành tài chính – kế toán năm 2016
 136. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành trồng trọtnăm 2016
 137. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành quản lý đất đai năm 2016
 138. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành quản lý dược năm 2016
 139. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành dân số khhgđ năm 2016
 140. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm nghiệp vụ thanh tra năm 2016
 141. 20 đề thi tuyển công chức môn thi viết ngành khám chữa bệnh năm 2016
 142. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành quản lý thị trường (lĩnh vực công thương) năm 2016
 143. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành quản lý đất đai năm 2016
 144. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành thủy lợi năm 2016 
 145. Tài liệu tin học ôn thi công chức phần word 
 146. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành công tác mặt trận tổ quốc việt nam năm 2016 
 147. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành tài chính – kế toán năm 2016
 148. 20 đề thi tuyển công chức năm 2016 môn thi viết ngành công tác mặt trận tổ quốc
 149. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành quản lý dược năm 2016
 150. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành khám chữa bệnh năm 2016
 151. 20 đề thi tuyển công chức môn thi trắc nghiệm ngành dân số khhgđ năm 2016
 152. Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ ngành văn hóa xã hội (lĩnh vực lao động thương binh xã hội) 
 153. 20 đề thi công chức môn thi viết ngành an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016
 154. 20 đề thi công chức môn thi trắc nghiệm ngành an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016
 155. Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành văn phòng – thống kê (viết + trắc nghiệm
 156. Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh văn hóa xã hội (lĩnh vực văn hóa, thể thao)
 157. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành ngoại vụ có đáp án 
 158. Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ công tác văn phòng (phần thi viết, dùng cho thi tuyển công chức văn phòng – thống kê cấp xã)
 159. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành lao động thương binh xã hội có đáp án
 160. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành khoa học công nghệ có đáp án
 161. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư có đáp án 
 162. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành công thương có đáp án
 163. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp án
 164. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành xây dựng có đáp án 
 165. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành tư pháp có đáp án
 166. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành văn hóa có đáp án
 167. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành nông nghiệp có đáp án
 168. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành tài chính có đáp án 
 169. Đề thi viết thi công chức chuyên ngành nội vụ có đáp án
 170. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành lao động thương binh xã hội có đáp án
 171. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành khoa học công nghệ có đáp án
 172. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư có đáp án 
 173. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành công thương có đáp án 
 174. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành văn hóa có đáp án
 175. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành tài chính có đáp án
 176. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nội vụ có đáp án
 177. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành văn hóa có đáp án
 178. Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên ngành thi tuyển công chức cấp xã, phường
 179. Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên ngành chức danh công chức địa chính đô thị (kinh tế) môi trường xã, phường, thị trấn 
 180. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành xây dựng có đáp án
 181. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp án 
 182. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành ngoại vụ có đáp án 
 183. Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn có đáp án
 184. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cấp tỉnh 
 185. Tổng hợp đề thi công chức chuyên ngành cấp tỉnh, huyện (151 trang)
 186. Câu hỏi - đáp án trắc nghiệm thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cấp xã
Previous Post Next Post