Tài liệu ôn thi công chức, viên chức ngành giáo dục


Dưới đây là link download Tài liệu ôn thi công chức, viên chức ngành giáo dục, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục ôn thi công chức (full)
 2. Câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành giáo dục
 3. Câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức 
 4. Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức ôn thi công chức giáo viên tiểu học
 5. Câu hỏi trắc nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học thông tư số 22 ôn thi công chức giáo viên tiểu học 
 6. Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuẩn nghề nghiệp ôn thi công chức giáo viên tiểu học 
 7. Bộ câu hỏi trắc nghiệm điểu lệ trường tiểu học ôn thi công chức giáo viên tiểu học
 8. Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục ôn thi công chức giáo viên
 9. Bộ câu hỏi trắc nghiệm thông tư 28 và thông tư 35 ôn thi công chức giáo viên tiểu học
 10. Hướng dẫn ôn tập sọan giáo án thi công chức mầm non 
 11. Đề cương thi tuyển công chức môn âm nhạc tiểu học
 12. Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học có đáp án 
 13. Đề thi và đáp án thi tuyển công chức đặc cách khối mầm non
 14. Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục
 15. Đề thi viên chức giáo viên cấp tiếng anh thcs (tham khảo) 
 16. Đề thi viên chức giáo viên cấp tiếng anh thcs có đáp án
 17. Đề thi giáo viên thực hành giáo viên tin học có đáp án
 18. Hướng dẫn xét tuyển viên chức ngạch giáo viên mầm non
 19. Đáp án đề thi đặc cách giáo viên mầm non
 20. Đáp án đề thi đặc cách giáo viên mầm non 
 21. Đề thi phỏng vấn giáo viên thpt 
 22. Đáp án đề thi đặc cách giáo viên mầm non
 23. Ôn tập giáo dục học mầm non
 24. 250 câu trắc nghiệm giáo viên giỏi khối tiểu học có đáp án 
 25. Trắc nghiệm tin học cơ sở có đáp án 
 26. Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống giáo viên mầm non thi công chức
 27. Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non 
 28. Tài liệu thi tuyển viên chức ngành giáo dục
 29. 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhấ
 30. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức lĩnh vực chuyên ngành giáo dục và đào tạo 
 31. Câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học có đáp án
 32. Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực thi giáo viên giỏi cấp tiểu học có đáp án 
 33. Đáp án đề thi tuyển giáo viên mầm non hay nhất
 34. Bộ 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo viên thcs có đáp án hay nhất 
 35. Đề thi tuyển giáo viên tiểu học có đáp ánĐề thi trắc nghiệm kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp huyện 
 36. Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học 
 37. Đề thi giáo viên giỏi mầm non có đáp án
 38. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi có đáp án
 39. Đề thi phỏng vấn tuyển công chức nhân viên y tế trong trường học 
 40. Câu hỏi ôn thi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp có đáp án
 41. Câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành giáo dục 
 42. 400 câu hỏi phỏng vấn ôn thi công chức, viên chức giáo viên
 43. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn mỹ thuật
 44. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn âm nhạc 
 45. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục tiểu học 
 46. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn tiếng anh
 47. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn công nghệ
 48. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn vật lý
 49. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn sinh học 
 50. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn giáo dục công dân 
 51. Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn hóa học
 52. Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực giáo viên có đáp án
 53. Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo
 54. Đề cương ôn thi tuyển giáo viên mầm non
 55. Đề thi ngành thư viện ngành giáo dục có đáp án 
 56. Bộ đề thi tuyển nhân viên thư viện ngành giáo dục có đáp án hay nhất
 57. Đề thi văn thư ngành giáo dục có đáp án
Previous Post Next Post