Tài liệu ôn thi công chức, viên chức môn tin học


Dưới đây là link download Tài liệu ôn thi công chức, viên chức môn tin học, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. 220 câu hỏi tin học ôn thi công chức có đáp án đầy đủ
 2. Công thức và hàm excel 97 2013 (tài liệu ôn thi công chức môn tin học)
 3. Tài liệu ôn thi công chức thuế môn tin học
 4. 839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức
 5. Câu hỏi trắc nghiệm ms excel 2010 (tài liệu ôn thi công chức môn tin học)
 6. Câu hỏi trắc nghiệm excel 2007 ôn thi công chức 
 7. Câu hỏi trắc nghiệm ms word 2010 (tài liệu ôn thi công chức tin học)
 8. Trắc nghiệm ms windows 7 (tài liệu ôn thi công chức tin học)
 9. Nội dung ôn tập môn tin học kỳ tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 (full
 10. Đề cương ôn thi công chức môn tin học mới nhất 
 11. Tài liệu hướng dẫn ôn tập tin học phục vụ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp
 12. Tài liệu tham khảo môn tin học văn phòng ôn thi công chức (full) 
 13. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên kỹ năng soạn thảo văn bản
 14.  Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng có đáp án(phục vụ thi tuyển công chức, viên chức)
 15. Trắc nghiệm về tin học văn phòng có đáp án 
 16. Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng phần excel 
 17. 500 câu hỏi thi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức (có đáp án) 
 18. Câu hỏi ôn tập môn tin học thi công chức tỉnh quảng ngãi năm 2017 (có đáp án)
 19. 839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức có đáp án
 20. Tài liệu exce 2010 ôn thi công chức tin học
 21. Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng phục vụ thi tuyển công chức, viên chức có đáp án
 22. Tài liệu hướng dẫn ôn tập tin học ôn thi công chức 
 23. Tổng hợp đề thi công chức môn tin học các năm
 24. Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng
 25. Đề cương ôn thi công chức môn tin học 2017 (microsoft 2007)
 26. Câu hỏi tham khảo thi tuyển công chức môn tin học hay
 27. Đề tin học ôn thi công chức tham khảo 
 28. Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức có đáp án
 29. 839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức
 30. Cẩm nang thi công chức môn tin học
 31. Cẩm nang thi công chức môn tin học 
 32. Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phục vụ kỳ thi tuyển công chức
 33. Ngân hàng câu hỏi môn tin học văn phòng thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn
 34. 150 câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức tin học ôn thi công chức
 35. Câu hỏi tin học ôn thi công chức
 36. Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2016 môn tin học 
 37. Tài liệu ôn thi công chức môn tin học
 38. Hướng dẫn ôn tin học văn phòng dành cho cán bộ công chức 
 39. Hướng dẫn ôn tin học văn phòng dành cho cán bộ công chức có đáp án (full)
 40. Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập excel cho kỳ thi công chức thuế
 41. Tài liệu tin học ôn thi công chức phần excel
 42. Trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 
 43. Tài liệu tin học văn phòng 2016
 44. Tài liệu tin học văn phòng ôn thi công chức 
 45. Câu hỏi tin học ôn thi công chức thuế có đáp án
 46. 200 câu hỏi ôn thi công chức môn tin học tỉnh quảng nam
Previous Post Next Post