TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC

Dưới đây là links download TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC (TÀI LIỆU HỌC SINH GIỎI LỚP 1-2-3-4-5)Sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

🎓 🎓 LỚP 1:
 1. Tổng hợp đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 năm 2015 2016
 2. Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 8 đế vòng 19 năm 2015 2016 có đáp án
 3. 65 đề thi học sinh giỏi toán lớp 1
 4. Bộ đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 1

🎓 🎓 LỚP 2:
 1. Tổng hợp toán violympic lớp 2 từ vòng 1 đến vòng 15 năm 2016 2017
 2. Tuyển tập đề violympic toán lớp 2
 3. Bộ bài tập toán cơ bản và nâng cao- lớp 2
 4. 164 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2

🎓 🎓 LỚP 3:
 1. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 cấp trường (vòng 1-14)
 2. Đề thi violymipic toán3
 3. Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 14- 17 năm học 2010- 2011 và 2011- 2012
 4. IOE lớp 3 vòng 1 đến 15 luyện thi cấp trường 2011-2012
 5. 15 đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việt
 6. 43 đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 7. 252 bài toán nâng cao tự luyện lớp 3
 8. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 9. 15 đề thi học sinh giỏi tiếng việt 3 
 10. Bộ đề luyện thi ioe tiếng anh lớp 3
 11. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 có đáp án (rất hay) 
 12. 15 đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 3
 13. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 
 14. 100 dạng toán về số tự nhiên trong violympic toán lớp 3 có hướng dẫn
 15. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

  🎓 🎓 LỚP 4:
  1. Luyện violympic tón bằng tiếng anh lớp 4, đặng minh tuấn
  2. Tự luyện olympic tiếng anh lớp 4
  3. Đề thi giải toán trên internet – violympic – lớp 4 vòng 1 đến vòng 20
  4. Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh (chuyên đề luyện thi ioe cấp quận, thành phố)
  5. Tổng hợp đề thi violympic tiếng anh lớp 4
  6. Violympic toán 4 vòng 1- 13 năm học 2011- 2012
  7. Violympic toán 4 vòng 14 - 19 năm học 2011- 2012
  8. Đề violympic toán 4 năm 2010 - 2013 vòng 1 -12
  9. Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu học
  10. 11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4
  11. Toán nâng cao lớp 4
  12. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4
  13. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4
  14. Chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 4
  15. Các dạng bài luyện violympic toán 4
  16. Luyện thi ioe lớp 4 tổng hợp các cấu trúc câu từ vựng
  17. Đề thi olympic tiếng anh lớp 4
  18. Luyện thi ioe tiếng anh lớp 4
  19. 12 dạng toán thi violympic toán lớp 4 vòng cấp trường
  20. Những bài toán trọng điểm thi violympic toán lớp 4 vòng 17 18 cấp tỉnh thành phố

   🎓 🎓 LỚP 5:

   1. Luyện violympic tón bằng tiếng anh lớp 5, đặng minh tuấn
   2. Đề thi ioe tiếng anh lớp 5 cấp trường
   3. Đề thi violympic toán 5 vòng 1 25 năm học 2009 2010
   4. Đề vilympic toán 5 vòng 1- 25 năm học 2009- 2010
   5. Tổng hợp cấu trúc và từ vựng ôn thi ioe lớp 3, 4, 5
   6. Tổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 đến vòng 12 năm học 2014 2015) có đáp án
   7. Ngân hàng đề thi học sinh giỏi toán lớp 5
   8. 100 câu bồi dưỡng hsg tiếng việt lớp 5
   9. 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4, 5
   10. Bộ đề thi hsg lớp 5 môn tiếng việt cực hay
   11. Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn toán
   12. Bài thi thử violympic lớp 5
   13. Bộ đề thi hsg lớp 5 môn tiếng việt cực hay
   14. 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4, 5
   15. Các dạng bài thi violympic lớp 5
   16. Bồi dưỡng toán 5 có đáp án
   17. 100 câu bồi dưỡng hsg tiếng việt lớp 5
   18. 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 và 5
   19. 100 đề bồi dưỡng hsg tiếng việt lớp 5
   20. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay
   21. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5
   22. Tổng hợp ôn thi học sinh giỏi 5 môn toán cực hay nè
   23. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án
   24. Đề thi IOE tiếng Anh lớp 5 vong 1 đến 35
   25. Tổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp quận huyện (vòng 13 đến vòng 15 năm học 2014 2015) có đáp án
   26. Đề thi olympic tiếng anh lớp 5
   27. Luyện thi hsg tiếng anh lớp 5 
   28. Nâng cao phát triển và bồi dưỡng hsg toán lớp 4 – lớp 5 chuyên đề toán chuyển động
   29. Các dạng bài thi violympic toán lớp 5 
   30. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5
   31. Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
   32. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5
   33. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 
   34. Bộ đề thi học sinh giỏi toán và tiếng việt lớp 5 có đáp án 
   35. Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 5 có đáp án
   36. 216 bài toán hay và khó trong violympic lớp 5 
   37. Tổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12)
   38. Bộ đề luyện thi học sinh giỏi olympic tiếng anh lớp 5
   39. Tuyển tập những bài trọng điểm thi violympic toán 5 cấp tỉnh tp quốc gia
   40. Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5 
   Previous Post Next Post