SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN CÔNG NGHỆ THCS (Skkn công nghệ 6, 7, 8, 9)


Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN CÔNG NGHỆ THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

  1. Skkn giúp học sinh hứng thú học môn công nghệ qua tiết thực hành (thcs)
  2. Skkn môn công nghệ 7 đạt giải cấp tỉnh thực hiện đồng bộ dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực của hs ở chủ đề giống vật nuôi môn công nghệ 7
  3. Skkn sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ thcs

Previous Post Next Post