Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị

 Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị. Tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 

Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
 2. Nhân lực của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam trong hội nhập quốc tế
 3. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tp hà nội
 4. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tp hà nội
 5. Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
 6. Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở việt nam
 7. Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế 
 8. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở việt nam
 9. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
 10. Liên kết du lịch hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam
 11. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
 12. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
 13. Sự biến đổi cơ cấu xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông cửu long trong giai đoạn hiện nay
 14. Nhân lực để hiện đại hóa hải quan việt nam trong hội nhập quốc tế 
 15. Nhân lực để hiện đại hóa hải quan việt nam trong hội nhập quốc tế 
 16. Giải pháp phát triển du lịch tiền giang trong hội nhập kinh tế quốc tế
 17.  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay 
 18. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh bắc ninh
 19. Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở việt nam 
 20. Kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc trong hội nhập quốc tế
 21. Kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc trong hội nhập quốc tế
 22. Quản lý nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở nghệ an
 23. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở việt nam 
 24. Nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững 
 25. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
 26. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp 
 27. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp 
 28. Cơ sở kinh tế xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện kỳ sơn, tỉnh hòa bình
 29. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
 30. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh thanh hóa 
 31. Thị trường lao động ở tỉnh thái nguyên 
 32. Phát triển kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong điều kiện hội nhập quốc tế
 33. Việc làm cho người lao động nông thôn ở tỉnh hùa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào 
 34. Huy động vốn đầu tư cho phát triển giao thông đường bộ ở việt nam
 35. Phát triển kinh tế biển, nghiên cứu trường hợp của tỉnh bình định
 36. Nguồn nhân lực để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở việt nam tt
 37. Chất lƣợng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế ở thành phố hà nội 
 38. Tác động của thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên qua khảo sát thực tế tại tỉnh ninh bình
 39. Nguồn nhân lực để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở việt nam
Previous Post Next Post