Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị

 1. Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị. Tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
  Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


   1. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
   2. Nhân lực của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam trong hội nhập quốc tế
   3. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tp hà nội
   4. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tp hà nội
   5. Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
   6. Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở việt nam
   7. Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế 
   8. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở việt nam
   9. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
   10. Liên kết du lịch hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam
   11. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
   12. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
   13. Sự biến đổi cơ cấu xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông cửu long trong giai đoạn hiện nay
   14. Nhân lực để hiện đại hóa hải quan việt nam trong hội nhập quốc tế 
   15. Nhân lực để hiện đại hóa hải quan việt nam trong hội nhập quốc tế 
   16. Giải pháp phát triển du lịch tiền giang trong hội nhập kinh tế quốc tế
   17.  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay 
   18. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh bắc ninh
   19. Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở việt nam 
   20. Kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc trong hội nhập quốc tế
   21. Kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc trong hội nhập quốc tế
   22. Quản lý nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở nghệ an
   23. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở việt nam 
   24. Nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững 
   25. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
   26. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp 
   27. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp 
   28. Cơ sở kinh tế xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện kỳ sơn, tỉnh hòa bình
   29. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
   30. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh thanh hóa 
   31. Thị trường lao động ở tỉnh thái nguyên 
   32. Phát triển kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong điều kiện hội nhập quốc tế
   33. Việc làm cho người lao động nông thôn ở tỉnh hùa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào 
   34. Huy động vốn đầu tư cho phát triển giao thông đường bộ ở việt nam
   35. Phát triển kinh tế biển, nghiên cứu trường hợp của tỉnh bình định
   36. Nguồn nhân lực để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở việt nam tt
   37. Chất lƣợng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế ở thành phố hà nội 
   38. Tác động của thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên qua khảo sát thực tế tại tỉnh ninh bình
   39. Nguồn nhân lực để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở việt nam
       Mới hơn Cũ hơn