Luận án, Luận văn ngành Chính trị học-Khoa học chính trị

Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Chính trị học-Khoa học chính trị, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần. 1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện thạch hà đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay
 2. Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam
 3. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tổ chức đảng ở hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
 4. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 -2012)
 5. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đáp ứng yêu cầu mới (qua nghiên cứu thực tiễn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh)
 6. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong việc giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật tại thành phố hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay
 7. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác vận động phụ nữ ở tỉnh hà tĩnh hiện nay
 8. Vận dụng tư tưởng dân chủ của hồ chí minh vào nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình hiện nay
 9. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay
 10. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biên giới việt nam – trung quốc ở tỉnh hà giang
 11. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biên giới việt nam – trung quốc ở tỉnh hà giang
 12. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh hà tĩnh
 13. Vận dụng tư tƣởng hồ chí minh về dân chủ vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn tỉnh thái bình (từ 1998 đến 2010)
 14. Xây dựng sự đồng thuận xã hội ở việt nam hiện nay
 15. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay
 16. Vận dụng tư tưởng đạo đức của hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh hiện nay
 17. Vai trò của phật giáo trong đời sống chính trị ở việt nam thời lý - trần ( 1009 - 1400)
 18. Vai trò của truyền thông đại chúng trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam hiện nay
 19. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng khối các cơ quan tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
 20. Nâng cao vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã trong hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh hưng yên
 21. Vai trò của trung ương hội phụ nữ việt nam trong công tác phòng chống hiv-aisd
 22. Vai trò của nhà nước với phát triển bền vững ở việt nam
 23. Vai trò của nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam hiện nay
 24. Vai trò của báo chí việt nam trong giám sát quyền lực chính trị thời kỳ đổi mới
 25. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc việt nam qua nghiên cứu thực tiễn ở tỉnh hà tĩnh
 26. Tư tưởng hồ chí minh về vai trò của dân chủ với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh
 27. Tư tưởng chính trị của hồ quý ly
 28. Vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn việt nam hiện nay ( nghiên cứu trường hợp tỉnh hà tĩnh)
 29. Tư tưởng phan bội châu về đảng chính trị và mô hình nhà nước
 30. Tranh chấp chủ quyền biền đông hiện nay thực trạng và những xu hướng
 31. Tư tưởng chính trị của john stuart mill
 32. Truyền thông chính trị trong điều kiện toàn cầu
 33. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn hà tĩnh, thực trạng và giải pháp
 34. Tác động của chính sách phát triển giao thông nông thôn đến hiện đại hóa nông nghiệp- nông thôn ở hà tĩnh từ 2006 đến nay
 35. Tình hình thực hiện chính sách 30a tại hai huyện nghèo mù cang chải và trạm tấu ở tỉnh yên bái
 36. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn tncs hồ chí minh tỉnh hà tĩnh thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay
 37. Tác động xã hội của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông (qua khảo sát vài trường ở chương mỹ)
 38. Thực trạng người chưa thành niên phạm tội tại địa bàn tỉnh quảng trị
 39. Thực thi quyền lực của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam
 40. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới qua thực tiễn tỉnh hưng yên
 41. Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh
 42. Thực hiện chức năng giám sát, phản biện của báo chí hà tĩnh hiện nay
 43. Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đồng nai hiện nay
 44. Thực hiện chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta tại thành phố hồ chí minh ( 1990 - 2005)
 45. Sự lãnh đạo của đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay
 46. Sự lãnh đạo của đảng bộ xã, thị trấn đối với chính quyền cơ sở ở huyện hương khê trong giai đoạn hiện nay
 47. Nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp giữa các cơ quan quyền lực nhà nước ở việt nam hiện nay
 48. Sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
 49. Sự chuyển biến trong tư tưởng chính trị của phan bội châu trước năm 1925
 50. Quan hệ việt nam - nhật bản sau chiến tranh lạnh từ góc nhìn địa chính trị
 51. Quản lý nhà nước về phát triển bền vững ở tỉnh hà tĩnh
 52. Quan hệ chính trị trung - nhật trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
 53. Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh thái nguyên
 54. Phân bổ ngân sách nhà nước dưới góc nhìn chính trị ở việt nam hiện nay
 55. Phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay
 56. Nhận diện tự diễn biến, tự chuyển hóa ở việt nam hiện nay
 57. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương thuộc tỉnh hà tĩnh
 58. Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế ở hà tĩnh từ năm 2005 – nay
 59. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức tuyên giáo cấp huyện ở hà tĩnh hiện nay
 60. Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thành phố hà tĩnh hiện nay
 61. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy các địa phương nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện miền núi vũ quang - hà tĩnh
 62. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2009-2013
 63. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh hiện nay
 64. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt tỉnh bến tre- thực trạng và giải pháp
 65. Mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
 66. Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông hồng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 67. Mặt trận tổ quốc tỉnh hà tĩnh với việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân trong giai đoạn hiện nay
 68. Hình thành văn hóa đảng cho đội ngũ đảng viên của đảng bộ thành phố hà nội hiện nay
 69. Kiểm soát quyền lực nhà nước trong thể chế nhà nước cộng hòa
 70. Khuynh hướng thân dân trong tư tưởng chính trị của minh mện
 71. Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan công an thị xã tân châu
 72. Hệ thống chính trị cơ sở ở huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh thực trạng và giải pháp
 73. Giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ quân đội nhân dân việt nam hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh ( nghiên cứu vài đơn vị ở miền đông nam bộ)
 74. Hệ thống chính trị cơ sở trong hòa giải các tranh chấp đất đai ở thành phố hà tĩnh – thực trạng và giải pháp
 75. Hệ thống chính trị nước việt nam dân chủ cộng hòa giai đoạn 1954-1975
 76. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã tại việt nam hiện nay
 77. Học thuyết tam quyền phân lập với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở việt nam hiện nay
 78. Khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở hà tĩnh hiện nay
 79. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở hà tĩnh
 80. Giải quyết điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai ở nông thôn đồng bằng bắc bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 81. Giải quyết khiếu nại hành chính với giữ ổn định chính trị - xã hội ở hà tĩnh
 82. Đổi mới cách lãnh đạo công tác thanh niên của đảng bộ hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
 83. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh các trường thpt trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay
 84. Đổi mới cách lãnh đạo của đảng đối với đoàn thanh niên ở tỉnh hưng yên trong giai đoạn hiện nay
 85. Đổi mới công tác tư tưởng trong bối cảnh bùng nổ thông tin (qua khảo sát tỉnh hưng yên từ năm 2006 đến năm 2010)
 86. Đổi mới tổ chức và hoạt động tòa án nhân dân cấp tỉnh qua khảo sát thực tế tại hà tĩnh
 87. Đổi mới sự lãnh đạo của huyện ủy đối với chính quyền huyện (từ thực tế huyện cẩm xuyên, tỉnh hà tĩnh)
 88. Đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh
 89. Đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay ở hà tĩnh
 90. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trong khối trường cao đẳng quân sự trước tình hình mới
 91. Đổi mới cách tuyển chọn các chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng ở hà tĩnh hiện nay
 92. Đảng bộ tỉnh đồng nai lãnh đạo phát triển công nghiệp giai đoạn 2001 - 2013 và định hướng đến năm 2020 luận văn ths. khoa học chính trị
 93. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh hà tĩnh - thực trạng và giải pháp luận văn ths. khoa học chính trị
 94. Đảng bộ tỉnh bắc giang lãnh đạo công tác hút và dùng nhân tài luận văn ths. khoa học chính trị
 95. Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh - thực trạng và giải pháp-ngành khoa học-chính trị
 96. Công tác vận động trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở hà tĩnh
 97. Đảng bộ hà tĩnh lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước tại hà tĩnh trong những năm đổi mới
 98. Đảng bộ bắc giang lãnh đạo nông dân xây dựng nông thôn mới luận văn ths. khoa học chính trị
 99. Đảng bộ bắc giang lãnh đạo nông dân xây dựng nông thôn mới luận văn ths. khoa học chính trị
 100. Đảng bộ hà tĩnh thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
 101. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trên địa bàn hà tĩnh
 102. Đảm bảo an ninh nông thôn vùng đồng bằng sông hồng trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 103. Đảm bảo tính cạnh tranh trong bầu cử quốc hội ở việt nam hiện nay luận văn ths. khoa học chính trị
 104. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên việt nam tại thành phố hồ chí minh hiện nay
 105. Công đoàn tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ( nghiên cứu thực tế tại tỉnh hà tĩnh)
 106. Công tác xây dựng đảng ở đảng bộ huyện đức thọ từ 1999 đến nay - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
 107. Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp ngoài nhà nước trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ( nghiên cứu thực tế ở tỉnh hà tĩnh)
 108. Công tác tuyên giáo của tỉnh hà tĩnh về chủ quyền biển đảo hiện nay thực trạng và giải pháp
 109. Công tác phát triển đảng viên trong thanh niên trên địa bàn phường, xã ở thành phố hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
 110. Bước đầu tìm hiều văn hóa chính trị của hồ chí minh và vận dụng vào thực tiễn đổi mới của nước ta hiện nay
 111. Chính sách thu hút và quản lý hoạt động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của việt nam hiện nay – thực trạng và giải pháp
 112. Các yếu tố quyết định tỷ lệ phụ nữ trong cán bộ chủ chốt cấp phường
 113. Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên từ thực tiễn tỉnh hà tĩnh
 114. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện thạch hà hiện nay
 115. Nguồn nhân lực y tế vùng đồng bằng sông hồng
 116. Luận Văn Chính Trị Học-Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Từ Thực Tiễn Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang 
 117. Tư tưởng hồ chí minh về đảng cầm quyền
 118. Islam giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị hiện đại ở một số nước đông nam á
 119. luận văn kinh tế chính trị- Cơ sở kinh tế xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện kỳ sơn, tỉnh hòa bình 
 120. luận văn chính trị học-Trách nhiệm chính trị của cán bộ lãnh đạo từ thực tiễn quận đống đa, thành phố hà nội
 121. Phong cách hồ chí minh
 122. Giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh phổ thông trung học giáo dục thường xuyên từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nội
 123. luận văn chính trị học- Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên từ thực tiễn học viện hành chính quốc gia 
 124. Mặt trận tổ quốc việt nam trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từ thực tiễn thị xã sơn tây, thành phố hà nội 
 125. Giáo dục lý luận chính trị trong lực lượng công an nhân dân từ thực tiễn học viện chính trị công an nhân dân
 126. Công tác dân vận cấp cơ sở từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội 
 127. Hội nhập văn hóa qua một số văn bia hán nôm công giáo ở đồng bằng bắc bộ
 128. luận văn kinh tế chính trị-Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam
 129. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội 
 130. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp 
 131. luận văn chính trị học-Giáo dục lý luận chính trị trong lực lượng công an nhân dân từ thực tiễn học viện chính trị công an nhân dân 
 132. Văn hóa nước của người mường ở tỉnh hòa bình
 133. Nghệ thuật trang trí đền vua đinh, vua lê từ góc nhìn so sánh với ấn độ và trung hoa nghiên cứu một số đồ án tiêu biểu
 134. Công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông hồng giai đoạn hiện nay
 135. đặc trưng văn hóa ẩm thực xứ nghệ 
 136. đề tài nghiên cứu tục lệ ăn trầu của người việt 
 137. Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn
 138. Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở hà nội
 139. Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở việt nam
 140. Tóm tắt luận án- tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vĩnh phúc
 141. Tóm tắt luận án- quản lý của nhà nước đối với vốn nhà nước tại các tổng công ty xây dựng nhà nước
 142. Tóm tắt luận án- phân cấp quản lý ngân sách địa phương ở việt nam
 143. Tóm tắt luận án- phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam
 144. Tóm tắt luận án- những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố hải phòng
 145. Tóm tắt luận án- nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn và mức độ trung thành của khách hàng ở việt nam
 146. Tóm tắt luận án- nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại việt nam
 147. Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở việt nam hiện nay (qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới) 
 148. Đảng bộ công an trung ƣơng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên các học viện, trƣờng đại học công an nhân dân từ năm 2001 đến năm 2010 
 149. Đảng bộ tỉnh đắk lắk lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2003 đến năm 2015 
 150. Chất lƣợng công tác kiểm tra của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ ở miền đông nam bộ giai đoạn hiện nay 
 151. Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay 
 152. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới qua thực tiễn tỉnh hƣng yên 
 153. Giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ sĩ quan lực lượng vũ trang từ thực tiễn tỉnh vĩnh phúc 
 154. Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam từ năm 1986 đến nay
 155. Tư tưởng hồ chí minh về lãnh đạo xã hội 
 156. Phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị từ thực tiễn tỉnh lào cai
 157. Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn tỉnh lai châu
 158. Văn hóa chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay 
 159. Tác động của nhóm lợi ích kinh tế đến quá trình hoạch định chính sách công ở việt nam hiện nay
 160. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc từ năm 1998 đến năm 2014
 161. Đổi mới tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã ở nước ta hiện nay
 162. Hệ thống chính trị cơ sở ở huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh 
 163.  Nâng cao chất lượng đội ngũ chính trị viên ở các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay 
 164. Học tập và vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng từ thực tiễn thành phố hải phòng
 165. Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học cơ sở từ thực tiễn quận lê chân, thành phố hải phòng
 166. Tư tưởng chính trị thời thuộc pháp ở việt nam
 167. Chính quyền địa phương trong hệ thống chính trị cơ sở từ thực tiễn tỉnh thanh hóa 
 168. Đảng trong hệ thống chính trị cơ sở từ thực tiễn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi
 169. Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên từ thực tiễn huyện thanh oai, thành phố hà nội
 170. Phát triển cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn từ thực tiễn huyện tân uyên, tỉnh lai châu 
 171. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay
 172. Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh thanh hoá trong giai đoạn hiện nay
 173. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay
 174. Các đảng bộ học viện Quân đội nhân dân Lào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn hiện nay
 175. Thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay 
 176. Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính quy ở đơn vị cơ sở các binh đoàn chủ lực quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hiện nay
 177. Thực thi chính sách an sinh xã hội ở thành phố đà nẵng hiện nay thực trạng và giải pháp
 178. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tỉnh ủy vùng bắc trung bộ đối với công tác thanh niên giai đoạn hiện nay
 179. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tỉnh ủy vùng bắc trung bộ đối với công tác thanh niên giai đoạn hiện nay 
 180.  Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp trung ương ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay
 181. Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông cửu long lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay 
 182. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tỉnh ủy vùng Bắc Trung Bộ đối với công tác thanh niên giai đoạn hiện nay
 183. Vận động chính sách công ở anh, pháp, mỹ và những gợi mở đối với việt nam
 184. Thực thi chính sách an sinh xã hội ở thành phố đà nẵng hiện nam
 185. đổi mới tổ chức và hoạt động đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
 186. Nữ trí thức trong các trường chính trị tỉnh, thành phố ở việt nam hiện nay
 187. Sự biến đổi cơ cấu xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông cửu long trong giai đoạn hiện nay 
 188. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nguyên tắc định biên trong cơ quan hành chính nhà nước
 189. Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010 
 190. Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân khu vực phía bắc nước ta hiện nay 
 191. Ảnh hưởng của lợi ích nhóm đến chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay
 192.  Các tỉnh ủy ở tây nguyên lãnh đạo công tác dân vận giai đoạn hiện nay
 193. Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông hồng giai đoạn hiện nay
 194. Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long
 195. Chất lượng công tác kiểm tra của đảng nhân dân cách mạng lào trong giai đoạn hiện nay
 196. đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục đào tạo từ năm 1986 đến năm 2006 
 197. Quá trình hình thành và phát triển của ban hướng dẫn phật tử trung ương giáo hội phật giáo việt nam 
 198. Islam giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị hiện đại ở một số nước đông nam á
 199. Tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải bắc bộ việt nam hiện nay 
 200. Công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay
 201. Tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải bắc bộ việt nam hiện nay 
 202. Chính thể việt nam trong hiến pháp 1946 và sự so sánh với chính thể một số nước trên thế giới
 203. Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông cửu long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn hiện nay.
 204. Các tỉnh ủy ở nam trung bộ lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý giai đoạn hiện nay
 205. Các tỉnh ủy ở nam trung bộ lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý giai đoạn hiện nay 
 206. Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật)
 207. Phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành hậu cần quân đội nhân dân việt nam hiện nay.
 208. Phương pháo giáo dục môn tư tưởng hồ chí minh cho sinh viên đại học sư phạm hà nội trong điều kiện ngày nay
 209. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh thái nguyên hiện nay
 210. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng trong hệ thống chính trị cấp cơ sở từ thực tiễn tại thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh
 211.  Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam từ thực tiễn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ hiện nay
 212. đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện thạch thất, thành phố hà nội hiện nay
 213. Phương thức hoạt động của đoàn tncs hồ chí minh quận hà đông, thành phố hà nội hiện nay
 214. Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, công chức tỉnh ninh bình 
 215. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên ở tỉnh hà giang hiện nay
 216. Phẩm chất người cán bộ ngành tư pháp ở nước ta hiện nay
        Mới hơn Cũ hơn