Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Tiếng Anh lớp 6-7-8-9-10-11-12 cấp THCS-THPT

 

Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp môn Tiếng Anh, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Tiếng Anh, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.


THCS (Lớp 6-7-8-9)
 1. Dạy học tích hợp kiến thức liên môn qua unit 6 environmentmôn tiếng anh 9 
 2. Liên môn tích hợp tiếng anh 8 chủ đề tái chế rác thải
 3. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề, tình huống giới thiệu với du khách nước ngoài về văn miếu quốc tử giám khi học english 9 unit 1 a visit from a pen pal
 4. Giáo án tích hợp liên môn tiếng anh 9 unit 1 a visit from a pen pal
 5. Giáo án tích hợp liên môn tiếng anh 8 period 83 unit 14 wonders of the world
 6. Dạy học tích hợp liên môn tiếng anh thcs 
 7. Giáo án chuyên đề tiếng anh 8 hay
 8. Dạy học tích hợp kiến thức liên môn qua unit 6 environmentmôn tiếng anh 9 
 9. Tích hợp các môn âm nhạc, mỹ thuật, gdcd vào giảng dạy môn tiếng anh 6 unit 8 out and about – c1,2 ( road signs ) 
 10. Dạy học theo chủ đề tích hợp tiếng anh 6 nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong giờ học tiếng anh
 11. Dạy học theo hướng tích hợp liên môn tiếng anh 7 bài unit 4 music and arts getting started english teaching in combination with music and arts
 12. Tích hợp liên môn tiếng anh 7 unit 13 – activities period 83 lesson 5 – b3,4 (page 136,137)
 13. Tích hợp liên môn tiếng anh 8 unit 11 traveling around viet nam – lesson 4 read 
 14. Dạy học theo chủ đề tích hợp. chủ đề traveling around viet nam (unit 11 english 8)
 15. Giáo án liên môn tiếng anh 9 chủ đề the environment (môi trường unit 6 english 9) 
 16. Dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn tiếng anh 9 chủ đề do something to protect our environment 
 17. Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh chủ đề “ao dai – the vietnamese traditional dress” 

THPT (Lớp 10-11-12) 1. Giáo án tích hợp liên môn tiếng anh 10 bài 8 “ the story of my village”
 2. Giáo án dạy học tích hợp tiếng anh 10 chủ đề thảo luận về các biện pháp thực tế nhằm phát triển nông thôn và quê hương em 
 3. Giáo án liên môn tích hợp tiếng anh 11 bài các lễ hội (celebrations)
 4. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống, tiếng anh 11 unit 8 celebrations 
 5. Vân dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (tiếng anh thcs) chủ đề các chương trình tivi ảnh hưởng tới học sinh hiện nay như thế nào
 6. Vân dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (tiếng anh thcs) chủ đề các chương trình tivi ảnh hưởng tới học sinh hiện nay như thế nào
 7. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống, tiếng anh 11 unit 8 celebrations
 8. Tích hợp giáo dục môi trường trong môn tiếng anh lớp 10 ở trường thpt 
 9.  Dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh 11 unit 10 nature in danger part b speaking (period 63)
 10. Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh 11 unit 10 nature in danger period 63 b speaking 
 11. Dạy học theo chủ đề tích hợp tiếng anh 11 chủ đề celebrations and its effects 
 12. Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh 11 integrated teaching of english and maths
 13. Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy môn tiếng anh cho học sinh lớp 12 
 14. Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy môn tiếng anh cho học sinh lớp 12 
 15. Giáo án tích hợp liên môn tiếng anh 12 chủ đề youth’s orientation – future jobs 
 16. Tích hợp giáo dục môi trường trong môn tiếng anh lớp 10 ở trường thpt phan đình giót
 17.  Dạy học tích họp liên môn tiếng anh 10 chủ đề discovering traditional craft villages in hà nội 
 18. Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy môn tiếng anh cho học sinh lớp 12 trường ptdtnt tỉnh
 19. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn tình huống raising wolves – nuôi dạy sói
 20. Dạy học tích hợp tiếng anh 12 unit 8 life in the future lesson 1 reading (period 43) 
Previous Post Next Post