KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 10-11-12 CẤP THPTDưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng cấp THPT (SKKN môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn bước đầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp truyền thông (ict) vào hỗ trợ giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng & an ninh 12 trường thpt trị an
 2. Skkn sử dụng kiến thức liên môn để dạy học có hiệu quả bài 3 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia – chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh lớp 11 thpt 
 3. Skkn vận dụng các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích ném lựu đạn trúng đích đối với nữ học sinh khối 11 thpt
 4. Skkn tổ chức cho học sinh viết chuyên đề để học tập tốt và yêu thích bộ môn giáo dục quốc phòng_ an ninh tại trường
 5. Skkn sử dụng một số công nghệ trong giảng dạy giáo dục quốc phòng – an ninh giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn
 6. Skkn sử dụng một số trò chơi trong dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10
 7. Skkn sử dụng một số công nghệ trong giảng dạy giáo dục quốc phòng – an ninh giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn
 8. Skkn rèn luyện ý thức tự giác cho học sinh thpt trong giờ học giáo dục quốc phòng
 9. Skkn sử dụng máy bắn tập súng bộ binh trong bài học thực hành ngắm bắn có hiệu quả.
 10. Skkn phương pháp tổ chức luyện tập phát huy tính tích cực nhằm nâng cao thành tích trong thực hành bắn súng tiểu liên ak đối với học sinh trường thpt thống nhất a
 11. Skkn phương pháp tích hợp giáo dục pháp luật trong giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
 12. Skkn nâng cao kết quả học tập lí thuyết môn giáo dục quốc phòng – an ninh bằng phương pháp “thảo luận nhóm”
 13. Skkn nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
 14. Skkn nghiên cứu và lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường thpt chuyên lương thế vinh
 15. Skkn nghiên cứu phương pháp kiểm tra đánh giá nội dung thực hành để nâng cao chất lượng giờ học môn gdqp an cho học sinh ở trường thpt
 16. Skkn một vài kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh trường thpt long thành
 17. Skkn một vài kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh trường thpt long thành
 18. Skkn một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên ak
 19. Skkn một số bài tập bổ trợ giúp phát triển sức mạnh và hoàn thiện kĩ thuật ném lựu đạn xa trúng đích môn gdqp – an cho học sinh lớp 11 thpt
 20. Skkn lựa chọn một số hình thức học tập cơ bản theo trình tự giúp học sinh thpt học tập tốt lý thuyết môn giáo dục quốc phòng
 21. Skkn tổ chức chương trình “một ngày làm chiến sĩ” cho học sinh trường thpt nguyễn trãi
 22. Skkn lồng ghép các trò chơi vận động vào nội dung học thực hành môn giáo dục quốc phòng ở trường thpt
 23. Skkn đổi mới phương pháp dạy học giờ dạy thực hành môn giáo dục quốc phòng an ninh
 24. Skkn đổi mới phương pháp dạy học giờ dạy thực hành môn giáo dục quốc phòng an ninh
 25. Skkn biện pháp nâng cao nhận thức của học sinh lớp 10 đối với truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam
 26. Skkn tổ chức lựa chọn đội ngũ cán sự lớp, hỗ trợ giáo viên trong các nội dung giảng dạy thực hành môn học gdqp-an
 27. Skkn vận dụng sơ đồ tư duy từ phần mềm mindmanager vào dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh
 28. Skkn vận dụng thực tiễn vào bài giảng nhằm giáo dục ý thức quốc phòng – an ninh cho học sinh
 29. Skkn ứng dụng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh vào trò chơi lớn trong hoạt động ngoại khoá
 30. Skkn vận dụng hội thao vào thực hành băng vết thương
 31. Skkn tổ chức viết bài thu hoạch phương pháp giúp học tập tốt bộ môn giáo dục quốc phòng – an ninh
 32. Skkn tổ chức trò chơi quân sự vào một số tiết học phương pháp giúp học sinh hứng thú trong học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh
 33. Skkn tìm hiểu hứng thú học tập môn giáo dục quốc phòng – an ninh của học sinh trung học phổ thông
 34. Skkn tìm nguồn minh chứng khi dạy bài một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong chương trình lớp 12
 35. Skkn tạo hưng phấn cho học sinh tập luyện môn quốc phòng nói chung và bài tháo lắp súng nói riêng
 36. Skkn tạo hưng phấn cho học sinh tập luyện môn quốc phòng nói chung và bài tháo lắp súng nói riêng
 37. Skkn việc ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh thực hiện các chuyên đề học tập bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh
 38. Skkn tổ chức cho học sinh viết chuyên đề để học tập tốt và yêu thích bộ môn giáo dục quốc phòng_ an ninh tại trường
 39. Skkn môn quốc phòng sử dụng sơ đồ tư duy trong phần i bài 6 (sgk gdqp an 10) giúp học sinh lớp 10 hứng thú và dễ nhớ
 40. Skkn nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh trường trung học phổ thông mỹ lộc
 41. Skkn an ninh quốc phòng ứng dụng kiến thức môn học giáo dục quốc phòng an ninh vào trò chơi tronghoạt động ngoại khóa
Previous Post Next Post