KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10-11-12 CẤP THP

  

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân cấp THPT (SKKN môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Skkn sử dụng phương pháp trò chơi nhận thức để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

 2. Skkn nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt (gdcd) 
 3. Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 ở trường thpt đại từ, tỉnh thái nguyên
 4. Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 ở các trường trung học phổ thông thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh​
 5.  Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường thpt huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn​ 
 6. Khóa luận nghiên cứu nội dung những đơn vị kiến thức khó trong chương trình giáo dục công dân lớp 11 ở trung học phổ thông hiện nay 
 7. Skkn ứng dụng phần mềm zalo trong ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn giáo dục công dân 
 8. Skkn giáo dục kỹ năng giải quyết xung đột cho học sinh trong giảng dạy bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình môn giáo dục công dân lớp 10 
 9. Khóa luận thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12
 10. Skknmột số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng hsg môn gdcd 
 11.  Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 
 12. Skkn dạy học “bài 5 quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 1) gdcd12” bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm tăng hiệu quả dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh 
 13. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd lớp 10 ở trung học phổ thông
 14. Skkn một số giải pháp bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông qua môn học giáo dục công dân
 15. Skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên môn thiết kế tiến trình dạy học chủ đề hợp tác liên kết cùng phát triển
 16. Skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên môn để thiết kế tiến trình dạy học trong một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn ở môn gdcd cấp thpt 
 17. Skkn dạy học tích hợp liên môn lịch sử ngoại ngữ gdcd 
 18. Skkn dạy bài công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo mô hình lớp học đảo ngược ứng dụng công nghệ elearning 
 19.  Skkn dạy bài công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 20. Skkn phát triển kỹ năng đánh giá người khác và năng lực tự đánh giá, tự giáo dục của học sinh qua trò chơi “hộp quà hạnh phúc”
 21. Skkn tích hợp kiến thức thực tiễn trong giảng dạy môn giáo dục công dân 10 
 22. Skkn tích hợp kiến thức liên môn và sử dụng thông tin, tư liệu, hình ảnh trong giảng dạy gdcd 10
 23. Skkn thiết kế các trò chơi và sử dụng các tình huống nhằm giáo dục ý thức cư xử có văn hóa trong học sinh 
 24. Skkn sử dụng những câu chuyện trong quyển sách “tâm hồn cao thượng” hoặc câu chuyện trong chương trình “quà tặng cuộc sống” trong giờ sinh hoạt lớp để giáo dục đạo đức học sinh 
 25. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng hsg môn gdcd 
 26. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học gdcd lớp 10 ở các trường thpt huyện phú bình, tỉnh thái nguyên​ 
 27. Skkn sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc trung học phổ thông
 28. Skkn nâng cao hiệu quả vận dụng kiến thức qua phương pháp làm bài tập thực tế
 29. Skkn nâng cao kết quả học tập phần công dân với đạo đức bằng việc tích hợp kiến thức tư tưởng đạo đức hồ chí minh 
 30. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn gdcd lớp 10 và 11
 31. Skkn kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn gdcd 10
 32. Skkn sử dụng phương pháp dạy học trực quan nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học môn gdcd ở trường thpt
 33. Skkn sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd ở trường thpt
 34. Skkn sử dụng phương pháp dạy học trực quan nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học môn gdcd ở trường thpt
 35. Skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12
 36. Skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn gdcd bậc thpt
 37. Skkn tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo qua môn giáo dục công dân trung học phổ thông
 38. Skkn rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10
 39. Skkn phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10
 40. Skkn phát triển năng lực học sinh qua phương pháp dạy học theo tình huống trong môn giáo dục công dân 12
 41. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 42. Skkn nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn gdcd 12
 43. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở MÔN GDCD
 44. Skkn một số ví dụ thực tế dùng trong giảng dạy công dân 10
 45. Skkn một số vấn đề trong thực hiện phân phối chương trình môn giáo dục công dân bậc thpt theo chuẩn kiến thức kĩ năng và giảm tải
 46. Skkn một số phương pháp tích hợp vấn đề giáo dục môi trường làng nghề trong môn giáo dục công dân
 47. Skkn một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức gdcd lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh
 48. Skkn một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc thpt
 49. Skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học giáo dục công dân lớp 11 
 50. Skkn lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc thpt
 51. Skkn áp dụng phương pháp dự án vào việc đổi mới phương pháp dạy học môn gdcd lớp 11
 52. Skkn phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn gdcd bậc trung học phổ thông
 53. Skkn khai thác và vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh ở một số bài học gdcd lớp 10
 54. Skkn khai thác và tích hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức trong các bài giảng pháp luật môn gdcd 12
 55. Skkn áp dụng phương pháp dự án vào việc đổi mới phương pháp dạy học môn gdcd lớp 11
 56. Skkn giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 57. Skkn dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng trong giảng dạy bộ môn giáo dục công dân bậc thpt
 58. Skkn sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn gdcd 12
 59. Skkn xây dựng bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực 
 60. Skkn vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình trong dạy học môn gdcd lớp 12
 61. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
 62. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 
 63. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
 64. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy phần “công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học” môn giáo dục công dân
 65. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd 11
 66. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10
 67. Skkn vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy và học môn giáo dục công dân ở bậc thpt
 68. Skkn tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hcm vào giảng dạy môn gdcd 10
 69. Skkn tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo qua môn giáo dục công dân trung học phổ thông
 70. Skkn tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong môn giáo dục công dân lớp 11
 71. Skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đồng nai 
 72. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn gdcd 10, 12 và một số tiết ngoại khóa
 73. Skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đồng nai
 74. Skkn dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” môn giáo dục công dân lớp 10
 75. Skknn dạy học phần ii lớp 10 môn gdcd theo chủ đề “nghĩa vụ công dân” dưới dạng hoạt động trải nghiệm kiến thức liên môn thông qua bài tập dự án
 76.  Skkn hướng giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt 
 77. Skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào dạy môn giáo dục công dân ở trường thpt phạm văn đồng
 78. Skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12
 79. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân
 80. skkn Một số phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực (Áp dụng ở bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức học trong chương trình GDCD lớp 10) 
 81. Skkn hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt
 82. Skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12 
 83. Skkn một số biện pháp tích hợp văn bản pháp luật vào một số bài dạy giáo dục công dân 12 ở trường trung học phổ thông có hiệu quả 
 84. Skkn giáo dục đạo đức cho học sinh trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình giáo dục công dân lớp 10 trường thpt long phước 
 85. Skkn giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay(qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh) 
 86. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 ở trường thpt nguyễn du
 87. Skkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn gdcd lớp 11
Previous Post Next Post