Tài liệu nâng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 3, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 cấp trường (vòng 1-14)
 2. Đề thi violymipic toán3
 3. Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 14- 17 năm học 2010- 2011 và 2011- 2012
 4. IOE lớp 3 vòng 1 đến 15 luyện thi cấp trường 2011-2012
 5. 15 đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việt
 6. 43 đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 7. 252 bài toán nâng cao tự luyện lớp 3
 8. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 9. 15 đề thi học sinh giỏi tiếng việt 3 
 10. Bộ đề luyện thi ioe tiếng anh lớp 3
 11. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 có đáp án (rất hay) 
 12. 15 đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 3
 13. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 
 14. 100 dạng toán về số tự nhiên trong violympic toán lớp 3 có hướng dẫn
 15. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 16. Sách giáo viên tiếng anh lớp 3 thí điểm
 17. 252 bài toán nâng cao tự luyện lớp 3
 18. 216 câu - bài tập trắc nghiệm toán lớp 3
 19. 50 bài văn mẫu lớp 3
 20. 100 bài văn mẫu lớp 3 - thái quang vinh
 21. Sách giáo khoa toán lớp 3 phần 1 nxb giáo dục việt nam
 22. 100 bài làm văn mẫu lớp 3
 23. 43 đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 24. Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng anh 3 -nxb giáo dục
 25. 252 bài toán nâng cao tự luyện lớp 3 
 26. 252 bài toán nâng cao tự luyện lớp 3
 27. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 3
 28. Math in My World 3 - Học Toán bằng Tiếng Anh 
 29. 15 đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việt
 30. Đề thi ioe lớp 3 vòng 1 đến 35 
 31. Đề Thi olympic tiếng anh lớp 3
 32. Tổng hợp đề ioe lớp 3, cấp huyện 
 33. Đề thi tiếng anh ioe lớp 3 từ vòng 1 đến vòng 35
 34. 42 đề học sinh giỏi toán lớp 3 
 35. Đề thi 19 vòng violympic toán lớp 3
 36. Đề thi ioe lớp 3 vòng 16 đến 25 luyện thi cấp huyện
 37. Đề thi tiếng anh ioe lớp 3 vòng 26 đến 35 luyện thi cấp tỉnh
 38.  200 câu đề thi ioe lớp 3
Previous Post Next Post