GIÁO ÁN VNEN - BÀN TAY NẶN BỘT TIỂU HỌC HAY

Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU, GIÁO ÁN VNEN, BÀN TAY NẶN BỘT, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


LỚP 1
 1. Giáo án âm nhạc vnen từ lớp 1 đến lớp 5
 2. Giáo án thể dục lớp 1 vnen
 3. Giáo án mĩ thuật lớp 1 vnen hay nhất
 4. Giáo án lồng ghép lớp 1+2 cực hay
 5. Giáo án âm nhạc lớp 1 vnen


LỚP 2

 1. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 2 
 2. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 2
 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 2
 5. Giáo án thủ công lớp 2 theo vnen 
 6. Giáo án đạo đức lớp 2 theo vnen
 7. Giáo án mỹ thuật lớp 2 theo vnen
 8. Giáo án âm nhạc lớp 2 theo vnen
 9. Giáo án thể dục lớp 2 theo vnen
 10. Giáo án buổi chiều lớp 2 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 11. Giáo án buổi chiều lớp 2 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)
 12. Giáo án buổi chiều lớp 2 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 13. Giáo án thủ công lớp 2 vnen
 14. Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 vnen hay nhat
 15. Giáo án thủ công lớp 2 vnen
 16. Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất
 17. Giáo án Mĩ thuật Lớp 2 theo chương trình VNEN
 18. Giáo án mĩ thuật lớp 2 vnen
 19. Giáo án đạo đức lớp 2 vnen
 20. Giáo án âm nhạc lớp 2 vnen
 21. Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất

  
LỚP 3

 1. Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen
 2.  Giáo án vnen lớp 3 buổi chiều các môn
 3. Giáo án vnen lớp 3 (đạo đức + thủ công) 
 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 3 
 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 3 
 6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tự nhiên và xã hội lớp 3
 7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 3
 8. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm
 9. Giáo án tiếng ánh lớp 3 chương trình mới 
 10. Giáo án toán lớp 3 vnen cả năm full
 11. Giáo án tiếng việt lớp 3 theo vnen học kì 1 
 12. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 3 
 13. Giáo án tiếng anh lóp 3 chương trình vnen học kì 1 năm học 2016 2017
 14. Trọn bộ giáo án tiếng anh 3 thí điểm 
 15. Giáo án buổi chiều lớp 3 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 16. Giáo án buổi chiều lớp 3 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)
 17. Giáo án buổi chiều lớp 3 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 18. Giáo án môn toán lớp 3 theo vnen full hay
 19. Giáo án tiếng việt lớp 3 theo vnen học kì 1
 20. Giáo án âm nhạc vnen lớp 3 hay nhất
 21. Giáo án toán lớp 3 vnen cả năm full
 22. Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 3 soạn theo vnen
 23. Giáo án thủ công lớp 3 vnen
 24. Giáo án thể dục lớp 3 vnen
 25. Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 theo chương trình VNEN
 26. Giáo án mĩ thuật lớp 3 vnen
 27. Giáo án mĩ thuật lớp 3 vnen hay
 28. Giáo án đạo đức lớp 3 vnen hay nhất
 29. Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen


LỚP 4

 1. Giáo án địa lý lịch sử lớp 4 vnen 
 2. Giáo án toán lớp 4 kì 2 theo vnen 
 3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 4
 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 4
 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn lịch sử và địa lí lớp 4 
 6. Giáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 
 7. Giáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 2 
 8. Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen
 9. Giáo án khoa học lớp 4 theo chương trình vnen
 10. Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng anh 4 tập 1
 11. Giáo án buổi chiều lớp 4 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 12. Giáo án buổi chiều lớp 4 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)
 13. Giáo án buổi chiều lớp 4 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết)
 14. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 4
 15. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn khoa học lớp 4
 16. Giáo án lồng ghép lớp 4+5 hay nhất
 17. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 kì 2
 18. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 4 mô hình vnen
 19. Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 theo chương trình VNEN
 20. Giáo án toán 4 học kì 2 vnen
 21. Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen
 22. Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen
 23. Giáo án mĩ thuật lớp 4 vnen
 24. Giáo án kĩ thuật lớp 4 vnen hay
 25. Giáo an kĩ thuật lớp 4 vnen
 26. Giáo án khoa học lớp 4 vnen hay
 27. Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen
 28. Giáo án đạo đức lớp 4-vnen


LỚP 5

 1. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 5 
 2. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn giáo dục lối sống lớp 5, tập 2 
 3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn khoa học lớp 5 
 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn giáo dục lối sống lớp 5, tập 1
 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 5 
 6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 5 
 7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn lịch sử và địa lí lớp 5 
 8. Sách hướng dẫn môn giáo dục lối sống lớp 5 vnen
 9. Giáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mới năm học 2016- 2017 
 10. Giáo án tiếng anh lớp 5 vnen học kì 2
 11. Giáo án địa lý lớp 5 vnen
 12. Giáo án đạo đức lớp 5 vnen 
 13. Giáo án toán lớp 5 vnen
 14. Giáo án tiếng việt 5 vnen
 15. Giáo án tiếng việt 5 vnen hay
 16. Giáo án kĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
 17. Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
 18. Giáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mới cả năm mới nhất 
 19. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất từ tuần 1 đến tuần 18 (602 trang) 
 20. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất từ tuần 19 đến tuần 35 (633 trang) 
 21.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 1
 22. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 2 
 23. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3 
 24.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 4
 25. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 5 
 26.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 6
 27. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 7
 28. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 8
 29. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 9
 30. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 10
 31. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 11
 32. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 12
 33. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 13
 34.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 14
 35. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 15
 36. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 16
 37.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 19
 38. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 20 
 39. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 21
 40. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 22 
 41. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 23
 42. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 24
 43. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 25 
 44. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 26
 45. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27
 46. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 28
 47. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 29
 48. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 30
 49. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 31
 50. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 32
 51. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 33
 52. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 34
 53. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 35
 54. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất từ tuần 1 đến tuần 18 (602 trang)
 55. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất từ tuần 19 đến tuần 35 (633 trang)
 56. Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn khoa học lớp 5
 57. Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 theo chương trình VNEN
 58. Giáo án Âm nhạc VNEN lớp 5


GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT LỚP 1-2-3-4-5
 1. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 1
 2. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 2
 3. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 2
 4. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm
 5. Giáo án dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội Lớp 3
 6. Tổng hợp các bài soạn bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4
 7. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 kì 2
 8. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 hay
 9. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 
 10. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 
 11. Skkn-một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn khoa học lớp 5
Previous Post Next Post