Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Âm Nhạc lớp 6-7-8-9 cấp THCS

Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp môn Âm Nhạc, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9 môn Âm Nhạc, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download:


  1. Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn âm nhạc 7 bài hát ca-chiu-sa
  2. Giáo án tích hợp môn âm nhạc lớp 7 học hát bài ca chiu sa,bài đọc thêm bản hành khúc cách mạng.
  3. Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn âm nhạc 7 “học hát bài ca chiu sa”
  4. Tích hợp kiến thức các bộ môn lịch sử, địa lý vào bài 2 tiết 6 môn âm nhạc lớp 8 phần âm nhạc thường thức nhạc sĩ hoàng vân và bài hát hò kéo pháo
  5. Tích hợp kiến thức các bộ môn lịch sử, địa lý vào bài 2 tiết 6 môn âm nhạc lớp 8 phần âm nhạc thường thức nhạc sĩ hoàng vân và bài hát hò kéo pháo 
  6. Tích hợp kiến thức liên môn âm nhạc 8 bài 9 học hát bài tuổi hồng
    Mới hơn Cũ hơn