Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân cấp THPT (SKKN môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12)

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân cấp THPT (SKKN môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:


Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc trung học phổ thông
 2. Skkn nâng cao hiệu quả vận dụng kiến thức qua phương pháp làm bài tập thực tế
 3. Skkn nâng cao kết quả học tập phần công dân với đạo đức bằng việc tích hợp kiến thức tư tưởng đạo đức hồ chí minh 
 4. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn gdcd lớp 10 và 11
 5. Skkn kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn gdcd 10
 6. Skkn sử dụng phương pháp dạy học trực quan nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học môn gdcd ở trường thpt
 7. Skkn sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd ở trường thpt
 8. Skkn sử dụng phương pháp dạy học trực quan nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học môn gdcd ở trường thpt
 9. Skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12
 10. Skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn gdcd bậc thpt
 11. Skkn tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo qua môn giáo dục công dân trung học phổ thông
 12. Skkn rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10
 13. Skkn phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10
 14. Skkn phát triển năng lực học sinh qua phương pháp dạy học theo tình huống trong môn giáo dục công dân 12
 15. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 16. Skkn nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn gdcd 12
 17. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở MÔN GDCD
 18. Skkn một số ví dụ thực tế dùng trong giảng dạy công dân 10
 19. Skkn một số vấn đề trong thực hiện phân phối chương trình môn giáo dục công dân bậc thpt theo chuẩn kiến thức kĩ năng và giảm tải
 20. Skkn một số phương pháp tích hợp vấn đề giáo dục môi trường làng nghề trong môn giáo dục công dân
 21. Skkn một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức gdcd lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh
 22. Skkn một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc thpt
 23. Skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học giáo dục công dân lớp 11 
 24. Skkn lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc thpt
 25. Skkn áp dụng phương pháp dự án vào việc đổi mới phương pháp dạy học môn gdcd lớp 11
 26. Skkn phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn gdcd bậc trung học phổ thông
 27. Skkn khai thác và vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh ở một số bài học gdcd lớp 10
 28. Skkn khai thác và tích hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức trong các bài giảng pháp luật môn gdcd 12
 29. Skkn áp dụng phương pháp dự án vào việc đổi mới phương pháp dạy học môn gdcd lớp 11
 30. Skkn giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 31. Skkn dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng trong giảng dạy bộ môn giáo dục công dân bậc thpt
 32. Skkn sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn gdcd 12
 33. Skkn xây dựng bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực 
 34. Skkn vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình trong dạy học môn gdcd lớp 12
 35. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
 36. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 
 37. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
 38. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy phần “công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học” môn giáo dục công dân
 39. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd 11
 40. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10
 41. Skkn vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy và học môn giáo dục công dân ở bậc thpt
 42. Skkn tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hcm vào giảng dạy môn gdcd 10
 43. Skkn tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo qua môn giáo dục công dân trung học phổ thông
 44. Skkn tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong môn giáo dục công dân lớp 11
 45. Skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đồng nai 
 46. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn gdcd 10, 12 và một số tiết ngoại khóa
 47. Skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đồng nai
 48. Skkn dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” môn giáo dục công dân lớp 10
 49. Skknn dạy học phần ii lớp 10 môn gdcd theo chủ đề “nghĩa vụ công dân” dưới dạng hoạt động trải nghiệm kiến thức liên môn thông qua bài tập dự án
 50.  Skkn hướng giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt 
 51. Skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào dạy môn giáo dục công dân ở trường thpt phạm văn đồng
 52. Skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12
 53. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân
 54. skkn Một số phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực (Áp dụng ở bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức học trong chương trình GDCD lớp 10) 
 55. Skkn hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt
 56. Skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12 
 57. Skkn một số biện pháp tích hợp văn bản pháp luật vào một số bài dạy giáo dục công dân 12 ở trường trung học phổ thông có hiệu quả 
 58. Skkn giáo dục đạo đức cho học sinh trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình giáo dục công dân lớp 10 trường thpt long phước 
 59. Skkn giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay(qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh) 
 60. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 ở trường thpt nguyễn du
  Mới hơn Cũ hơn