Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán cấp THPT (SKKN môn toán lớp 10, 11, 12)

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán cấp THPT (SKKN môn Toán lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần. 1. Skkn khai thác sâu một bài toán thi đại học
 2. Skkn ứng dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải một số bài toán thực tế
 3. Skkn ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 và các đề thi đại học 
 4. Skkn tính chất các điểm cực trị của đồ thị hàm số và ứng dụng
 5. Skkn ứng dụng của phương pháp xác định góc để giải các bài toán hình học không gian trong các đề thi đại học
 6. Skkn sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải phương trình và hệ phương trình
 7. Skkn “ một số bài toán liên quan đến cực trị của hàm số bậc ba
 8. Skkn một số sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán giải tích 12
 9. Skkn đi tìm nguồn gốc bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng, định hướng cách giải và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh
 10. Skkn thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng học toán của học sinh ở trường thpt nam khoái châu 
 11. Skkn một số cách giải tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức đại số
 12. Skkn phát hiện và giải quyết vấn đề trong bài toán hình giải tích phẳng từ những mối quan hệ ba điểm
 13. Skkn sử dụng hệ thặng dư đầy đủ, thặng dư thu gọn, thặng dư trung hoa để giải toán số học
 14. Skkn sáng tạo bài toán toạ độ phẳng từ những kết quả hình học tổng hợp
 15. Skkn sử dụng hệ thặng dư đầy đủ, thặng dư thu gọn, thặng dư trung hoa để giải toán số học 
 16. Skkn Nhị thức newton và ứng dụng
 17. Nâng cao kỹ năng giải toán hình không gian thông qua việc sử dụng phương pháp tọa độ
 18. Skkn xác định đường cao hình chóp và hình lăng trụ từ đó tính thể tích khối chóp và khối lăng trụ.
 19. Skkn vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào bài toán tính thể tích khối chóp để nâng cao tính tích cực sáng tạo của học sinh
 20. Skkn ứng dụng phƣơng pháp hàm số để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
 21. Skkn vai trò của sai lầm và chướng ngại với việc tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học môn toán
 22. Skkn ứng dụng nhịthức newton trong tính tổng của biểu thức
 23. Skkn ứng dụng tích phân
 24. Skkn ứng dụng maple trong dạy học môn toán thpt 
 25. Skkn ứng dụng một bài toán để tính khoảng cách trong không gian
 26. Skkn ứng dụng đạo hàm giải phương trình
 27. Skkn ứng dụng một bài toán để tính khoảng cách trong không gian
 28. Skkn ứng dụng đạo hàm giải phương trình
 29. Skkn ứng dụng nhịthức newton trong tính tổng của biểu thức
 30. Skkn tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
 31. Skkn ứng dụng của phương pháp tọa độ trong mặt phẳng để giải một số bài toán đại số
 32. Skkn đi tìm nguồn gốc bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng, định hướng cách giải và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh 
 33. Skkn ứng dụng của đạo hàm khi giải phương trình, bất phương trình
 34. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy chương thể tích khối đa diện hình học 12
 35. Skkn tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
 36. Skkn ứng dụng các phép biến hình vào giải toán hình học
 37. Skkn ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình
 38. Skkn tìm tòi lời giải các bài toán về phương pháp tọa độ trên mặt phẳng
 39. Skkn tìm tòi lời giải các bài toán về phương pháp tọa độ trên mặt phẳng
 40. Skkn tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy môn toán đại số 10
 41. Skkn thực hành ứng dụng cabri 3d v2 vào giải một số bài toán hình học không gian lớp 11
 42. Skkn tạo hứng thú học toán hình học không gian nói riêng và môn toán 11 nói chung bằng cách vừa dạy vừa dỗ
 43. Skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh với bài toán tổ hợp
 44. Skkn sử dụng vec tơ và tọa độ để giải phương trình hệ phương trình và bất phương trình
 45. Skkn cách tiếp cận bài toán tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
 46. Skkn bồi dưỡng năng lực suy rộng công thức lượng giác để phát hiện phương pháp giải nhanh một số dạng phương trình lượng giác cho học sinh lớp 11
 47. Skkn phương pháp sử dụng đạo hàm chứng minh bất đẳng thức 
 48. Skkn sử dụng tính chất hình học trong bài toán toạ độ
 49. Skkn sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
 50. Skkn sử dụng đồ thị để giải phương trình bất phương trình
 51. Skkn sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 52. Skkn rèn luyện kỹ năng tính thể tích khối chóp đối với học sinh lớp 12
 53. Skkn sử dụng bài toán “kết thúc mở” nhằm nâng cao hiểu biết toán của học sinh đối với thống kê
 54. Skkn rèn luyện khả năng tư duy của học sinh qua chùm bài tập viết phương trình đường thẳng trong không gian
 55. Skkn rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8
 56. Skkn phương pháp tọa độ hóa trong hình học phẳng.
 57. Skkn phương trình, hệ nghiệm nguyên
 58. Skkn phương trình, bất phương trình vô tỉ
 59. Skkn phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
 60. Skkn phương pháp tiếp cận các bài toán tính khoảng cách trong hình học không gian lớp 12
 61. Skkn Phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 62. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học giải phương trình, bất phương trình vô tỷ
 63. Skkn phương pháp chọn hệ trục tọa độ để giải bài toán hình học không gian
 64. Skkn phương pháp giảng dạy bộ môn hình học không gian
 65. Skkn phương pháp giải toán về dãy số và số học trên máy tính bỏ túi
 66. Skkn phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh qua giải toán hình học giải tích trong mặt phẳng tọa độ oxy bằng cách khai thác một số tính chất của hình học phẳng
 67. Skkn một số ứng dụng của lượng giác
 68. Skkn phát huy tính tích cực và tăng sự hứng thú của học sinh qua kỹ năng kết hợp các ứng dụng để soạn bài giảng điện tử môn toán thpt của giáo viên 
 69. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh về bài toán khoảng cách trong chương trình hình học 11
 70. Skkn một số tính chất số học của hệ số nhị thức
 71. Skkn phát huy hoạt động gợi động cơ mở đầu trong dạy học môn toán lớp 10
 72. Skkn một số tính chất số học của hệ số nhị thức
 73. Skkn một số ứng dụng của lượng giác trong đại số và hình học
 74. Skkn một số tìm hiểu về toán ứng dụng ở trường phổ thông việt nam 
 75. Skkn một số phương pháp giải toán tích phân
 76. Skkn một số phương pháp giải phương trình vô tỉ. 
 77. Skkn một số phương pháp giải phương trình bất phương trình mũ và lôgarit
 78. Skkn sử dụng các kiến thức về phương trình đường thẳng để giải các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác trong hình phẳng
 79. Skkn bồi dưỡng năng lực suy rộng công thức lượng giác để phát hiện phương pháp giải nhanh một số dạng phương trình lượng giác cho học sinh lớp 11
 80. Skkn thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng học toán của học sinh ở trường thpt nam khoái châu
 81. Skkn một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
 82. Skkn một số phương pháp giải phương trình chứa căn
 83. Skkn một số phương pháp giải hệ phương trình
 84. Skkn một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 85. Skkn một số kinh nghiệm khi tính tích phân hữu tỷ
 86. Skkn kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến môn tin học cấp trung học phổ thông
 87. Skkn sáng tạo bài toán toạ độ phẳng từ những kết quả hình học tổng hợp
 88. Skkn rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học 12
 89. Skkn sử dụng đạo hàm và tích phân để giải các bài toán đại số tổ hợp
 90. Skkn cải tiến phương pháp dạy chuyên đề số phức
 91. Skkn rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học 12
 92. Skkn sử dụng đạo hàm và tích phân để giải các bài toán đại số tổ hợp
 93. Skkn phát triển năng lực vận dụng quy trình bốn bước của g.polya vào giải toán tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12
 94.  Skkn một số dạng toán về phương trình và bất phương trình vô tỷ
 95. Skkn một vài hướng tạo ra bài toán hệ phương trình mũ và lôgarit mới
 96. Skkn một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn toán trong kỳ thi thpt quốc gia 
 97. Skkn một số dạng toán cơ bản về xác suất của biến cố ” ở đại số giải tích 11 
 98. Skkn phương pháp lượng giác trong các bài toán đại số 
 99. Skkn giúp học sinh lớp 12a làm tốt bài toán tính thể tích khối đa diện bằng phương pháp sử dụng tỉ số thể tích
 100. Skkn một số kinh nghiệm trong việc nhận dạng bài tập tích phân và hướng giải quyết 
 101. Skkn tổng hợp một số sai lầm phổ biến học sinh thường gặp khi tính tích phân
 102. Skkn một số dạng toán về dãy số và ứng dụng
 103. Skkn hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính
 104. Skkn hướng dẫn học sinh xác định chân đường cao trong bài toán tính thể tích khối đa diện
 105. Skkn hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính
 106. Skkn toán một số vấn đề tập hợp
 107. Skkn vận dụng linh hoạt tỉ số thể tích trong bài toán hình học không gian lớp 12
 108. Skkn một số bài toán cực trị trong không gian 
 109. Skkn toán thpt rèn luyên tư duy cho học sinh thông qua việc sáng tác một số phương trình, hệ phương trình từ các đẳng thức điển hình 
 110. Skkn toán hướng dẫn học sinh một số phương pháp giải phương trình vô tỉ
 111. Skkn rèn luyện kỹ năng thực hiện các thao tác tư duy cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học một số bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ oxy 
 112. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng internet
 113. Skkn một số biện pháp khắc phục khó khăn cho học sinh khi giải bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
 114. Skkn dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 11 – thpt qua chuyên đề “góc trong không gian
 115. Skkn dạy học các bài toán thực tiễn tạo hứng thú cho học sinh thpt 
 116. Skkn môn toán thpt phương trình vô tỷ dành cho học sinh trung học phổ thông không chuyên
 117. Skkn kỹ thuật vẽ hình trong bài toán tính thể tích khối đa diện
 118. Skkn kết hợp hai phương pháp tìm nguyên hàm để tạo ra bài toán nguyên hàm mới
 119. Skkn một vài hướng tạo ra bài toán hệ phương trình mũ và lôgarit mới
 120. Skkn sử dụng phương pháp phân tích thành nhân tử giải một số hệ phương trình đại số
 121. Skkn một số dạng toán cơ bản về xác suất của biến cố ” ở đại số giải tích 11
 122. Skkn kỹ thuật vẽ hình trong bài toán tính thể tích khối đa diện
 123. Skkn kết hợp hai phương pháp tìm nguyên hàm để tạo ra bài toán nguyên hàm mới
 124. Skkn một số kinh nghiệm trong việc nhận dạng bài tập tích phân và hướng giải quyết
 125. Skkn tổng hợp một số sai lầm phổ biến học sinh thường gặp khi tính tích phân
 126. Skkn phương trình vô tỷ dành cho học sinh trung học phổ thông không chuyên 
 127. Skkn phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
 128. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học giải phương trình, bất phương trình vô tỷ
 129. Skkn sử dụng cách nhớ ngắn gọn giúp học sinh lớp 12b4 học tốt tích phân từng phần
 130. Skkn giúp học sinh lớp 12b2 làm tốt bài tập tích phân bằng phương pháp đổi biến qua cách chọn đổi biến số 
 131. Skkn bằng cách phân dạng giúp học sinh lớp 12b1 trường thpt lộc hưng học tốt tích phân hàm số lượng giác
 132. Skkn giúp học sinh học 12b4 học tốt “tích phân từng phần”
 133. Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị 
 134. Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị 
 135.  Skkn phương pháp tìm hàm đặc trưng trong giải hệ phương trình bằng công cụ hàm số
 136.  Skkn phương pháp hàm số đại diện để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 
 137. Skkn một số biện pháp dạy mệnh đề quan hệ hiệu quả 
 138. Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị 
 139. skkn Ứng dụng máy tính casio hỗ trợ nhẩmnghiệm, dự đoán nhân tử giải phương trình,bất phương trình, hệ phương trình
 140. Skkn kinh nghiệm dạy bài tập góc và cung lượng giác. công thức lượng giác theophương pháp hệ thống
 141.  Skkn kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 142. Skkn đổi mới trong rèn luyện, ôn tập cho bộ môn toán và đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy và học toán lớp 12 ở trường thpt 
 143. Skkn một số dạng bài tập số phức
 144. Skkn khai thác và mở rộng kết quả của một số bài toán 
 145. Skkn một số phương pháp giải phương trình diophantine 
 146. Skkn một số phương pháp tính khoảng cách trong hình học không gian
 147.  Skkn rèn luyện kỹ năng tính khoảng cách trong không gian
 148. Skkn các bài toán tổ hợp trong các kỳ thi học sinh giỏi 
 149. Skkn một số phương pháp tìm hiểu về bài toán và thuật toán 
 150. Skkn nguyên lí cực hạn trong các bài toán tổ hợp
 151.  Skkn rèn luyện tư duy suy luận qua bài toán khoảng cách trong không gian trong chương trình hình học lớp 11
 152. Skkn phương trình mặt phẳng và đường thẳng trong không gian
 153.  Skkn sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình và hệ phương trình
 154. Skkn một số bài toán cực trị trong không gian
 155. Skkn vận dụng linh hoạt tỉ số thể tích trong bài toán hình học không gian lớp 12 
 156. Skkn phương pháp giải bài tập giới hạn hàm số lớp 11
 157. Skkn vận dụng phương pháp điều kiện cần và đủ để giải một số dạng toán về phương trình chứa tham số trong chương trình đại số 10 
 158.  Skkn áp dụng kỹ thuật chọn điểm rơi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong một số bài toán bất đẳng thức (lớp 10)
 159. Skkn rèn luyện tư duy giải toán hình học không gian cho học sinh thông qua mối liên hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian
 160. Skkn phân tích những sai lầm của học sinh lớp 12 khi học chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số hướng khắc phục
 161. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh lớp 10 trong việc tìm tập xác định của hàm số trường thpt ngô gia tự
 162. Skkn một số kinh nghiệm trong dạy chủ đề thể tích khối đa diện
 163. Skkn những kiến thức và kĩ năng cần khắc sâu trong mỗi chương khi dạy bộ môn toán 11 để học sinh vận dụng được khi học 12 
 164. Skkn phương pháp sử dụng đạo hàm chứng minh bất đẳng thức
 165. Skkn rèn luyện tư duy hàm qua các bài tập giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình 
 166. Skkn rèn luyện kỹ năng giải các bài toán tìm giới hạn trong chương trình lớp 11 trung học phổ thông (ban cơ bản) 
 167. Skkn rèn luyện kỹ năng cho học sinh giải hệ phương trình đối xứng 
 168. Skkn tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12a1 trường thpt số 2 văn bàn tránh sai sót khi tính tích phân
 169. Skkn ứng dụng các phép biến hình vào giải toán hình học
 170. Skkn ứng dụng phần mềm powerpoint và geometer’s sketchpad trong dạy học phép biến hình trong mặt phẳng
 171. Skkn vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học dãy số lớp 11 thpt
 172. Skkn ứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích lớp 11
 173. Skkn phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh lớp 10b5
 174.  Skkn hệ thức lượng trong tam giác 
 175. Skkn cách tiếp cận bài toán tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
 176. Skkn dạy các tổng dạng cho học sinh lớp 11
 177. Skkn dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh
 178. Skkn dự đoán dấu bằng trong bất đẳng thức cô si để tìm gtln, gtnn và chứng minh bất đẳng thức
 179. Skkn giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỉ
 180. Skkn bồi dưỡng tư duy học sinh qua giờ học tự chọn môn toán lớp 10
 181. Skkn khắc phục một số sai lầm cho học sinh lớp 10 khi giải phương trình và bất phương trình
 182. Skkn một số bài toán cực trị trong hình học giải tích lớp 12
 183. Skkn một số cách giải bài toán lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
 184. Skkn kinh nghiệm sử dụng phần mềm cabri 2d và geogebra trong giảng dạy chương i hình học lớp 11 tại trường thpt chu văn thịnh
 185. Skkn một số kinh nghiệm dạy khoảng cách trong hình học không gian
 186. Skkn một số dạng thức bất phương trình chứa căn thức bậc hai thường gặp 
 187. Skkn một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cho học sinh lớp 10, 11
 188. Skkn một số phương pháp giải phương trình bậc bốn
 189. Skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận và giải bài toán xác suất ở trường thpt đức hợp
 190. Skkn khai thác autograph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm
 191. Skkn phát huy tình tích cực chủ động của học sinh khi học môn toán bằng ví dụ thực tế và liên môn
 192. skkn giải pháp hướng dẫn học sinh khắc phục một số sai lầm khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bậc hai 
 193. Skkn Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12
 194. Skkn tạo hứng thú học tập và khắc sâu kiến thức thông qua bẫy trong các bài toán 

   Mới hơn Cũ hơn