SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC THCS (Skkn tin học 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


 1. Skkn một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình pascal đối với môn tin học 8 
 2. Skkn thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành tin học trường thcs băng adrênh
 3. Skkn một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm pcgd – xmc
 4. Skkn một số vấn đề góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tin học 8
 5. Skkn đổi mới phương pháp dạy học thực hành môn tin học
 6. Skkn áp dụng phương pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 6 
 7. Skkn áp dụng phương pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 6
 8. Skkn chương trình quản lý xét duyệt tn thcs và tuyển sinh vào lớp 10 (module sử dụng cho trường thcs ) 
 9. Skkn hướng dẫn khắc phục một số sự cố khi đăng ký và sử dụng gmail cho học sinh lớp 9 
 10. Skkn tích hợp kiến thức liên môn địa lý, gdcd với việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn tin học 9


  Mới hơn Cũ hơn