SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THCS (Skkn giáo dục công dân 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


 1. Skkn cập nhật và sử dụng văn bản trong dạy học môn gdcd lớp 6
 2. Skkn giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6 
 3. Skkn phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân theo hướng gắn với thực tiễn cuộc sống 
 4. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân
 5. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong bộ môn giáo dục công dân thcs
 6. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân lớp 6, 7
 7. SKKN Giáo dục phòng chống Ma tuý cho học sinh qua môn GDCD ở bậc THCS
 8. Skkn một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn gdcd bậc thcs
 9. Skkn nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn giáo dục công dân lớp 9 ở trường trung học cơ sở
 10. Skkn nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn giáo dục công dân lớp 9 ở trường trung học cơ sở 
 11. Skkn một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “hợp tác cùng phát triển” – gdcd lớp 9
 12. Skkn kinh nghiệm thiết kế, vận dụng các dạng trò chơi trong dạy học gdcd ở trường thcs
 13. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các bài học đạo đức môn gdcd ở lớp 7a1
 14. Skkn cập nhật và sử dụng văn bản trong dạy học môn gdcd lớp 6
Mới hơn Cũ hơn